Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kümeleme analizi ve pazarlamada kullanımı

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Akçadağ MYO Bilgisayar Programcılığı Bölümü1, İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
905
DOI :
Özet Türkçe :

Kümeleme analizi, veritabanlarındaki verilerin gruplar veya kümeler altında toplanarak, benzer özelliklere sahip nesnelerin bir araya gelmesini sağlayan bir veri madenciliği tekniğidir. Bu çalışmada amaç, pazarlama alanında işletmelerin dikkate alması gereken en önemli ölçütlerin saptanmasında kümeleme analizi tekniğinin uygun bir yöntem olarak kullanılabileceğini göstermektir. Çalışmada, yeni bir halı temizleyicisini pazarlayan bir işletmenin tüketici satın alma tercihleri üzerinde etkili 5 faktöre göre oluşturulan 22 profilden yararlanarak kümeleme analizi tekniği uygulanmıştır. Bu amaçla "Hiyerarşik Kluster (küme) Analizi" kullanılmıştır. Analiz sonuçları, Dendrogram ve Aglomeratif Çizelge ile de desteklenmiştir. Analizde mesafe olarak kullanılan Kareli Öklid ve Pearson Yakınlık Matriksi ölçütlerine göre de birbirlerine en çok benzeyen profiller ve en az benzerlik gösteren profiller saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Cluster analysis is one of the data mining techniques which identifies groups of samples that behave similarly or show similar characteristics. The aim of the study indicate cluster analysis techniques are available method that determining the most important factors which businesses in marketing must taken into consideration for evaluating their performances. Cluster analysis technique is applied on 22 buying preference profiles about 10 consumers and 5 factors for a firm that marketing for a new carpet cleaner. For this aim, used hierarchial cluster analysis. The analyses were supported with Dendrogram and Agglomerative Schedule. According to results of Squared Oklid Distance Calculations and Pearson Proximity Matrix, the highest resemblance profiles and the least resemblance profiles are determined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :