Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Döner sermaye işletmelerġnin yeniden yapilandirilmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
865
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme, bir çok alanı etkilediği gibi, kamu (mali) yönetiminde reform hareketlerinin de başlamasına sebep olmuştur. Türkiye de bu reform hareketlerinden etkilenerek kamu mali yönetimi ile ilgili bir dizi mevzuat değişikliğine gitmiştir. Bu yasalardan biri olan 5018 sayılı yasada ülkemizde mevcut kamu işletmeciliği türlerinden biri olan döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir takvim belirlenmiştir. Bugüne kadar döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler tarafından bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan özellikle Maliye Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalar dikkat çekici olmakla birlikte, yapılan çalışmalar reformdan daha çok döner sermaye işletmeciliğinin onarılmasından öteye geçememiştir.

Özet İngilizce :

Globalisation, as it influenced in other spheres, has initiated reform movements in public financial management. By being affected from reform movements, Turkey has started a series of legislative amandments in public financial management. In the legislation numbered 5018, which is an example of amendments, a calander aiming at restructuring circulating capital enterprises, which is a present type of public management, was determined. Finance Ministry, Health Ministry and Universities have done a set of things related to restructuring circulating capital enterprises up to now. Among them, especially Finance Ministry has had remarkable achievements. However, the works having been done are not reforms but repairments of circulating capital enterprises.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :