Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal fobinin etiyolojisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmalara genel bir bakış

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal fobi, yaşam boyu görülme sıklığı oldukça yüksek bir rahatsızlık olmasına rağmen bu bozukluğun kaynağını saptamaya yönelik etiyolojik çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu makalede, sosyal fobinin etiyolojisini açıklamaya yönelik yapılan araştırmalar; (1) kalıtımsal faktörler, (2) davranışsal ketlenmeyi temel alan açıklamalar, (3) ailesel faktörler, (4) bağlanma kuramına dayalı açıklamalar, (5) duygusal ve bilişsel yapılanmalara dayalı açıklamalar başlıkları altında ele alınarak incelenecektir. Bu yazının amacı, sosyal fobinin nedenlerine yönelik bilimsel açıklamaları belli başlıklar altında toplamak ve gelecekte bu alanda yapılacak olan araştırmalara yol göstermektir.

Özet İngilizce :

Although the lifetime prevelance of social phobia is very high, studies about finding its etiological roots are relatively less. In this present paper etiological studies about social phobia were presented in five headings: (1) genetic factors, (2) behavioral inhibition, (3) family factors, (4) explanations based on attachment theory, and (5) emotional and cognitive constructions. The aim of the paper was to collect the scientific studies discussing the etiology of social phobia in certain headings and guide the following research on that disorder.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :