Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Self oryantalizm: içimizdeki modernite ve/veya içselleştirdiğimiz modernleşme

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi1, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü.2
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Said'in oryantalizm kavramını siyasal literatüre kazandırmasından sonra kavram, Doğulu toplumların modernite ile kurdukları ilişkiyi açıklamak açısından doğurgan bir şekilde içeriğini geliştirmektedir. Artık Doğu-Batı ikileminde düşülmeyen kavram, Doğulu toplumların kendi kendini doğulaştırması olarak yeni anlamlar kazanmıştır. Çalışmada bu anlam genişlemesinin izleri sürülecektir. Self Oryantalizm başlığı altında toplanan bu anlam genişliğinin sınırları ilk başlığın konusunu oluşturmaktadır. İkinci başlıkta self oryantalizmin anlam dünyasının mekansal genişliği bölgeler ve ulus-devletler bağlamında tartışılmaktadır. Ayrıca kolonyalist zorlayıcı oryantalizm ile iradi oryantalizm arasındaki farklılıklar ele alınmaktadır. Üçüncü başlık self oryantalizm sürecinin oluşumu ve tarihsel gelişimi ile ilgilidir. Self oryantalist paradigmayı oluşturan/icat eden araçlar olarak birincil temas bölgeleri, entelektüel canlanma, kültürel özcülük, homojen toplumsallık ve ulus devletleşme süreçleri analiz edilmektedir. Self oryantalizmin toplumsal tutumunu sağlayan sürdürücü araçlar olarak ise, yasalar, medya, moda ve ikincil temas bölgelerinin oluşumu ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After Said's concept of orientalism had been widely recognized within political literature, this term has developed its content productively to explain Eastern Societies' relation with modernity. Rather than being used in terms of East-West dichotomy, the term has gained new meanings as self-orientalization of Eastern Societies. In this study, the first section analyzes boundaries of the term. The second section discusses world of meaning's locational scope of self-orientalization through nation states. Differences between colonial coercive orientalism and voluntary orientalism are also analyzed. The third section deals with historical development of self-orientalization process. Instruments creating self-orientalist paradigm are analyzed such as primary contact locations, intellectual development, cultural essentialism, homogenous society and process of nation state. Laws, mass media, fashion and secondary contact locations are analyzed as instruments of establishment of self-orientalization.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :