Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim kurumu öğrencilerinin yükseköğretim kurum tercihleri üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı “yükseköğretim kurum tercihi” yapma arifesinde olan ortaöğretim kurumları son sınıf öğrencilerinin, kurum tercihlerinde etkin olan faktörlerin 'cinsiyet', 'okul türü', 'gelir düzeyi' ve 'yaşanılan yerleşim birimi' gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışma kapsamında ortaöğretim kurum öğrencilerinin yükseköğretim kurum tercihinde etkin rol oynayan faktörleri anlamak amacıyla, 22 adet sorudan oluşan yeni bir anket geliştirilmiş ve anket 2009-2010 eğitim döneminde ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında eğitim görmekte olan 396 adet öğrenciye uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin' eğitsel', 'coğrafi', 'sosyo-kültürel', 'itibar' ve 'destekleyici' olmak üzere beş faktörden etkilendikleri belirlenmiş ve faktörlerin her biri için hesaplanan faktör skorları arasında anlamlı bir farklılığın varlığı araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

The main aim of this paper is to investigate the tendency of the senior high school students who are about to make a university selection, also coming from different social layer of the society in terms of “income”, “school”, “residential area”, “sex” etc. A questionnaire consisting 22 questions was prepared and implemented to 396 senior high school students in 2009-2010 period. It is found that 5 different sub-factors including “educational”, “geographic”, sociocultural”, esteem” and “supporting” factors, has prominent influence on the process of institution selection. After applying factor analysis, factor scores have been calculated and differences between groups were investigated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :