Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomik sorunların çin işgücü piyasasına etkileri: 2008 sonrası dönemde çalışma ilişkileri ve mevzuatta meydana gelen değişimler

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi2
Görüntülenme :
918
DOI :
Özet Türkçe :

2008 yılında piyasaları etkilemeye başlayan küresel kriz; beraberinde küresel ekonomiyi yolundan çıkaracak sorunları da getirmiştir. Çin ekonomisi küresel iktisadi sorunlardan en az etkilenen ülkeler arasında görülmesine rağmen, ihracat odaklı büyüme stratejisi sonucu krizden etkilenmektedir. Çin’de iktisadi sistemin alt sistemi olarak çalışma ilişkileri sistemi; devletin sosyal alanlarda merkeziyetçi anlayıştan uzaklaşması sebebiyle ekonomik görünümden farklı bir durum arzu etmektedir. Artan işgücü huzursuzluklarını ortadan kaldırmak amacıyla 2008 yılında yürürlüğe giren Yeni İş Sözleşmesi, İstihdamın Teşviki ve İş Uyuşmazlıkları Arabuluculuğu ve Hakemlik Yasalarına rağmen huzursuzluklar artarak devam etmektedir. Çalışmada, 2008 yılı öncesi yeni kanunların hazırlanmasına yol açan sebepler ortaya konduktan sonra, günümüzde Çin’de çalışma ilişkilerinin işleyişindeki aksaklıklar ve ortaya çıkan durum nedenleriyle tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Global economic recession that started in 2008 brought together several economic problems that caused imbalances in the global economy. Chinese economy is seen as one of the least affected countries among others. However, the country is also affected due to its export-oriented structure of the economy. As a sub-system of economic system, labor relations system of Chine reflect a different situation. Although the government  enacted several laws, namely Employment Contract Law, Employment Promotion Law and Labour Disputes Mediation and Arbitration Law in 2008 in order to reduce the increasing number of labour disputes, the incidents still continue. The study aims to put forward the reasons as to why above mentioned laws were introduced and then try to discuss ill functioning of industrial relations system of China in recent years.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :