Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güncel politik sinemayı yeniden düşünmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, politik sinemanın anlamını ve işlevini günümüz koşullarında yeniden düşünerek sorunsallaştırmaktır. Bu nedenle öncelikle politik bir özne olarak modern kentli bireyin neo-liberal kapitalist gündelik hayattaki konumu irdelenecektir. Daha sonra da birbirinin karşıtı olmayan ancak birbirine göndermeler yapan iki politik sinema yaklaşımı tartışılarak güncel politik sinemanın nitelikleri ortaya konacaktır. Çalışma gerek konuyla ilgili literatür tarama gerekse filmlerin içerik analizi yöntemiyle geliştirilecektir. Güncel politik sinemanın niteliklerini tartışabilmeye olanak sunması bakımından Nuri Bilge Ceylan'ın “Üç Maymun” adlı filmi analiz edilecektir. Güncel politik sinema, politikanın ve politik olanın sınırlarını aşmakta ve kendini gündelik hayatın içindeki isyan ve direnişlerin gerçekliğine açmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this paper is to problematize by reconsidering the meaning and function of political cinema in today's conditions. For this reason primarily, the position of modern-urban individual as a political subject in neo-liberal capitalist everyday life will be examined.Then, discussing the two political cinema approaches that are not contrary to each other but referring to one another, it will be introduced the qualities of contemporary political cinema. The paper will be developed both with the methods of literature review and content analysis. Nuri Bilge Ceylan's film entitled, “Three Monkeys” will be analyzed on account of it is presenting the opportunity of discussing the aspects of contemporary political cinema. Contemporary political cinema transcends the limits of politics as well as the political and launches itself to the realities of resistances and insurgencies in the everyday life.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :