Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik İncelemeler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir dış politika aracı olarak tika

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
740
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası İlişkilerde son dönemde yaşanan kuramsalkavramsal tartışmalar devletlerin Dış Politika davranışlarının da yeniden yorumlanması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Özellikle uluslararası sistemik değişimlerin sağladığı yeni ekonomik, siyasal ve askeri gelişmeler ve açılımlar devletlere daha aktif kullanacakları yeni dış politika araçları sağlamakla kalmamış aynı zamanda onlara içinde bulundukları sosyal dünyanın yeniden değerlendirilmesi fırsatını beraberinde getirmiştir. Bu yeniden değerlendirmelerin sonunda özellikle kurumsal eyleme dönüştürülen dünya görüşlerinin uluslararası ilişkilerde oldukça etkili olabildikleri görülmüştür. Türk dış politikasında son dönemlerde pasif bekle gör anlayışının terk edilerek uluslararası etkinliğin arttırılması yolunda çeşitli bölgesel çalışma alanlarında yoğun faaliyetler gözlenmektedir. Bu çalışmada, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)'nın faaliyetleri bu bağlamda mercek altına alınmaktadır. TİKA örneği yeni sosyal aktörler tarafından yorumlanan dış politika anlayışının kurumsallaşmasının ve etkinliğinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu makale, Türkiye'nin aktif ve çok boyutlu dış politika anlayışı ile ve bu anlayışın uygulayıcısı olarak TİKA'nın uluslararası alandaki proje ve faaliyetlerindeki artışı sosyal konstrüktivizm temelinde analiz etmektedir.

Özet İngilizce :

New approaches in International Relations Theory necessitate new foreign policy analyses of state actions. Changes in international system and environment also make possible both variations in new foreign policy tools and meaning structures of social settings states find themselves in. Institutional change is of particular relevance in this regard. Turkish Foreign Policy also discovers new dimensions and venues for its new found active outlook in many regional contexts as opposed to its old fashioned static outlook. This study focuses on Turkish International Cooperation and Development Agency (TIKA). TIKA is a solid exemplar of the institutionalization of the new found activism in foreign policy making employed mainly by the new social and political actors. This article analyses the dramatic increase in TIKA's manifold projects and diverse activities from the perspective of social constructivism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :