Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni iletişim ortamlarinin göstergebilim açisindan değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
971
DOI :
Özet Türkçe :

 Günümüzde iletişim kurma, olanaklar bakımından oldukça gelişmiş bir düzeydedir. Ulaşılmak istenen kişiye bireysel iletişim aracı olan cep telefonundan ulaşılmakta, çok uzaklardaki bir yakın arkadaşa bilgisayar aracılığıyla görüntü ve ses iletme ve o arkadaştan aynı şekilde cevap alma mümkün olmaktadır. Bütün bu yönlerden iletişim akışının sorunsuz olduğu düşünülebilir. Ama iletişim akışına ilişkin gerçeğin sadece olumlu olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. Çünkü günümüzde "iletişim kazaları" nın oldukça yoğun yaşandığı düşünülmektedir. Özellikle yeni iletişim ortamları olan sanal dünyada bu kazalara hem birebir tanık olunabilmekte hem de kitle iletişim araçlarından okunan, dinlenen, izlenen haberlerden bu tür vahim olaylara ilişkin bilgiler alınabilmektedir. Sanal dünyada, kişinin karşısında gördüğü ve konuştuğu kişilerin gerçekliğine ve gerçek kişiliklerine ilişkin yaşadığı iletişim sorunsalı, günümüz iletişim literatüründe tartışma konusu olmuştur. İşte bu noktada, "gösteren" ile "gösterilen" arasındaki ilişkiyi irdeleyen göstergebilimden, incelenecek konuya ışık tutması amacıyla yararlanma yoluna gidilecektir. Çalışma, yeni iletişim ortamları olan "sanal alem" in göstergebilim çerçevesinden değerlendirilmesini teorik bir yaklaşımla ele alacaktır. Bunun için öncelikle göstergebilim spesifik olarak incelenecek, daha sonra ana tema olan yeni iletişim ortamları hakkında detaylı bilgi sunulacak ve bu ortamların göstergebilim ile ilişkilendirilmesine geçilecektir.

Özet İngilizce :

Communicating at current time is in a developed level in point of facilities. It is possible to communicate a person who one wants to reach by a mobile phone. It is also possible to transmit voice and image with a close friend by the help of a computer. It is thought that because of all these ways communication can be held without any problems. But it is deceiving to say that fact of communication flow is positive. In present times it is thought that a lot of communication mistakes are occurred. Especially new communication environments in the imaginary world have been a witness of these counties and it is received information about the desperate events by listening and reading news. On the contemporary communication literature canvassed communication problems for the reality of the person and his real personality who saw and talked to him. At this point it is benefit from semiotic that studies of sings and their references to explain this topic. This study is a theoretical study about imaginary world that has communication ambient. Because of this semiotics will especially be given information which is the main topic and the communication environments will be related with the semiotics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :