Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Wolfgang hilbig’in “ich” adli romaninda simüle gerçekliğin izleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
926
DOI :
Özet Türkçe :

20. yy. modernizminin bir sonucu olarak gerçekliğin algılanmasında bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Böyle bir değişim de simülasyon kavramı ile sağlanmıştır ve bu kavram modern sonrası bir akım içerisinde Jean Baudrillard tarafından türetilmiştir. Daha sonra Roland Barthes Jacques Derrida’nın yapısöküm kavramından yararlanarak simulakr kavramını edebiyat bilimine dâhil etmiştir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda ise hipergerçeklik olarak adlandırılan üst bir gerçeklik ortaya çıkmıştır. Alımlama estetiğinin temsilcilerinden olan Wolfgang Iser ise simüle gerçekliği metin içerisindeki bir oyuna dönüştürmüştür. Bu makalede simülasyon kavramı ile edebi bir metnin incelenmesine yer verilmiştir. Makalede Demokratik Almanya Cumhuriyeti yazarlarından olan Wolfgang Hilbig’in “Ich” adlı romanından yararlanılmıştır. Böylece simülasyon kavramının edebi bir metne nasıl uygulandığı ve metin içerisindeki karakterin yaşamına nasıl bir etki gösterdiği ortaya çıkartılmıştır.

Özet İngilizce :

Some changes in modernism of 20. century occurred as a result of the detection of reality. Such a change is provided by the concept of simulation and this concept was coined by Jean Baudrillard in a current post-modern. Then, taking advantage of Roland Barthes, Jacques Derrida’s concept of deconstruction has been included in the science of literature the concept of simulacrum. Considering all this reality has emerged the top of the so-called hyperreality. Wolfgang Iser, who is the representative of Reader-Response criticism, transformed the simulated reality in a game inside of the text. Examination of a literary text with the concept of simulation was given a place in this article. The novel “Ich” of Wolfgang Hilbig, who is a co-author in the German Democratic Republic, is used in this article. Thus, how it is implemented in a literary text and shows an effect on the life of character in the text was revealed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :