Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarının yeni çevresel paradigma ve benlik saygısı ölçeği ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü2, Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü3
Görüntülenme :
1106
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çevresel tutumları ile benlik saygılarının ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından 398 kişi gönüllü olarak seçilerek Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği ve Benlik Saygısı Ölçeği ile birtakım sosyo-demografik sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %37,2'si erkek öğrencilerden, %62,8'i ise kız öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,4±4,52 arasında değişmektedir. Cinsiyete göre ölçek ortalamalarına bakıldığında, kız öğrencilerin çevre merkezci yaklaşım ortalamasının erkek öğrencilere göre yüksek olduğu elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin çevre merkezci yaklaşımları ile benlik saygıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the environmental attitude of university students in relation to their selfesteem has been investigated. Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences, the first, second, third and fourth grade students from among 398 people were selected as voluntary group to apply New Environmental Paradigm Scale and Self-Esteem Scale and also some socio-demographic questions as a questionnaire was surveyed. 37.2% of the participating students are male students, 62.8% of them are female students. The average age of students ranged from 21.4 ± 4.52. Ecocentrism that has been measured for the female students are higher than the male students on the survey. Also it has been found that, there is a significant relationship between self-esteem and ecocentrism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :