Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulaşım hizmetinde görevli sürücülerin stresle başetme becerileri: bir alan uygulaması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Erciyes Üniversitesi , Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
911
DOI :
Özet Türkçe :

Ulaştırma hizmetlerinin önemli bir parçası olan şoförler gerek günlük, gerekse iş hayatında yaşadıkları olumsuz olaylar karşısında stresle karşı karşıya kalmakta ve bu durumda farklı baş etme davranışları sergilemektedirler. Araştırmada ulaştırma hizmetlerinde görev yapan şoförlerin, stresle başa çıkma davranışlarını bazı değişkenlere göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın uygulama alanını Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Ulaştırma Hizmetlerinde çalışan toplam 266 şoför oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda şoförlerin genel olarak stresle başa çıkmada; Dine Sığınma, Aktif Planlama ve Bilişsel Yapılandırma yöntemlerini kullandıkları, yaş, çalışma süresi, eğitim durumları ve işe karşı tutum değişkenlerine göre stresle baş etme becerilerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği, kaza yapan şoförlerin, Dış Yardım Arama ve Kaçma Biyo-Kimyasal boyutları, kaza yapmayan şoförlerin ise, Aktif Planlama, Bilişsel Yeniden Yapılandırma ve Dine Sığınma boyutlarını daha fazla kullandıkları sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Drivers who are an important part of the transportation service are under stress both in their daily lives and in the unpleasant events they come across in the working environment; thus, they are likely to display different kinds of coping behavior. In this study, we try to determine the coping behavior of the drivers according to some variables. The research is carried out among 266 drivers working for Transportation Service in Sakarya Metropolitan Municipality. Results of this study are as follows: drivers generally use Religion, Active Planning and Cognitive Construction Methods as coping behavior and these coping skills are statistically significant in terms of age, working hours, educational background and job attitude variables; drivers having experienced accidents before use Foreign Aid and Biochemical-escape more frequently than the drivers not having experienced any accidents; in contrast, the drivers not having experienced any accidents before the latter drivers use Active Planning, Cognitive Reconstruction and Religion more frequently than the aforementioned.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :