Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iç göçler üzerine genel bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
1237
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, ülkemizde iç göçün ortaya çıkış nedenlerinin tarihsel koşullar altında incelenmesi ve iç göçün doğurduğu sonuçların ‘kentsel etkiler’ bağlamında belirlenmesi amaçlanmıştır. İç göç çevresel, ekonomik, sosyolojik, siyasal ve kültürel yönleri bulunan karmaşık bir olgudur. İç göçün nedensel bağlamda ve çok yönlü olarak çözümlenmesiyle yararlı bulgulara erişilecektir. Bu bulgulara dayalı olarak oluşturulacak sosyal politikalar, günümüzde kentlerde yaşanan birçok sorunun ortadan kaldırılmasını veya minimize edilmesini sağlar. Ayrıca iç göç olgusunun incelenmesi sonucunda elde edeceğimiz veriler, bir sosyal bilimci olarak yaşadığımız kenti ve toplumu daha iyi tanımamıza ve çözümlemememize katkıda bulunacaktır. Bu amaçlarla yürütülen çalışmada, tarihsel ve betimsel araştırma metotları birlikte kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de iç göç, öncelikle nedensel ve dönemsel olarak ele alınmıştır. Türkiye’de iç göçün sonuçlarına değinilerek çalışma sonlandırılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 In the study, it is aimed to analyze the historical reasons of internal migration and specify the results of the internal migration in the context of ‘urban effect’. Internal migration is a complex event which has environmental, economical, sociological, political and cultural aspects. Useful findings will be obtained by assaying its reasons sophisticatedly. The social policies that will be created with these findings will help to eliminate or minimize the problems occured in the cities. Also, the data that will be obtained by analyzing the internal migration, will contribute us, as social scientist, to identify better the city and the community we live. In this study conducted with these aims, historical and depictive research methods are used together. In this study, internal migration in Turkey discussed primarely causally and periodically. And the study is concluded by referring the results of internal migration in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :