Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk hukukunda kredi kartı ve tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında kredi kartı borcunun ödemesi ve hukuki sonuçlarının tüketici açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yük.Ok.Bankacılık Bölümü A.B.D1, Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ABD2
Görüntülenme :
975
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketici ve bireylere ödeme konusunda alışveriş ve nakit kullanma hakkı tanıyan, finans ve banka kuruluşları tarafından birey ve kurumlara tahsis edilen bir ödeme aracı olan kredi kartı, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İşlem maliyeti düşük olması ve kullanıcılarına büyük kolaylık getiren kredi kartları çok yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracıdır. Kredi kartı kullanan kurum ve kuruluşlardan kredi kartı alan kişi ve kurumlar, kredi kartını ibraz edebilmekte ve hiçbir ödeme yapmaksızın sadece imza ve şifre kullanmak koşulu ile alışveriş/nakit kullanma imkânını yakalamaktadır. Kart sahibi “Müşteri” alışveriş tutarına herhangi bir komisyon ve fark ödemez. Günümüzde kredi kartı ile satış gerçekleştiren kurumlar, bankanın uygulamış olduğu kesinti “Komisyonu” kart hamilinden tahsis etmeyi istemektedir. Bankalar ilgili kesintiyi işletmeye yüklemekte ve buradan doğan alacağı satıcı işletmenin kredi hesabından düşürerek kalan miktarı satıcı işletmenin hesabına aktarmaktadır. Üye işlerleri hamiline belirli şartlar altında günü birlik para kullanımı “Komisyonlu” veya “Komisyonsuz” olmak üzere iki tip ödeme işlem gerçekleştirmektedir. Tüketici üzerinde “kredi kartı kullanıcıları” son yıllarda çok fazla olumsuzluk meydana gelmiştir. Bazı bankaların hukuk dışı yaptığı uygulamalar sonucu birçok tüketici mali sorun ve hukuksal yaptırıma maruz kalmıştır. Çalışmamızda kredi kartlarının tüketiciyi korunmasına yönelik kanun kapsamında kredi kartı borcunun ödenmesine ilişkin olarak, tüketici açısından değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda; tüketiciyi koruma dernekleri ve bankaların tüketici üzerinde uyguladığı yaptırımlar baz alınmak koşulu ile değerlendirme yapılarak tartışma ve sonuç öneri şeklinde çalışma bitirilmiştir.

Özet İngilizce :

Credit card which is an instrument of payment allocated to individuals and institutions by banks and finance institutions and gives the right of using cash and shopping to consumers and individuals have been used commonly. Credit cards providing great convenience to their users are a commonly used instrument of payment and its transaction cost is low. Individuals and institutions taking credit card from the credit card user institutions and organizations can submit the credit card and they get the opportunity of using shopping/cash on condition that using signature and password without making any payment. Card owner “Customer” doesn’t pay any brokerage and difference to the amount of shopping. Institutions selling with credit card today want to take “Brokerage” applied by banks from the card holder. Banks impose the concerned deduction on institution and defalcate the claim to be incurred here from credit account of seller institution and transfer the rest to the account of seller institution. Member businesses carry out two types of payment transactions as daily Money usage being “Commission” and “Free-of Commission” to the owners under certain circumstances. “Credit card users” have created so much negative aspects on consumers in recent years. Many consumers have been exposed to financial problems and legal sanctions because of the illegal applications of some banks. In our study, the evaluation of credit cards in terms of the consumer concerning the discharge of credit card debt within the scope of law on consumer protection was carried out. In our study, on condition that taking sanctions by consumer protection charities and banks on consumers as basis, an evaluation was made and the study finished with discussion and result/suggestion chapters.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :