Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketim kültürü çerçevesinden sağlık haberleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İletişimFakültesi Basım ve Yayıncılık Bölümü1
Görüntülenme :
856
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitlenen ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları, ulusal pazarların biçimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüketim kavramı temel ihtiyaçlar düzleminden çıkarak hedonist bir açılım sağlayan bir boyuta taşınmıştır. Bu açılımın sağlanmasıyla gelinen nokta; tüketim toplumu, tüketim kültürü başlıklarıyla kavramsallaştırılmıştır. Tüketim kültürünün yaygınlaşmasında reklamlar dinamo görevi görmüştür. Günümüzde medya içeriklerinde görülen değişim, tüketim kültürünü yayma işini reklam dışında başka mecralara da taşımıştır. Öyle ki televizyon haberlerinin bilgi-eğlence(infotainment) içeriği yazılı basına yansımıştır. Özellikle sağlık haberlerinde, güzellik ve estetik amaçlı haberlerin ideal bir beden algısı yaratma amacı üzerine kurulduğu görülmektedir. İdeal bedene erişme yolu olarak da tüketim teşvik edilmektedir. Bu çalışmada sağlık haberleri üzerinden 1990'lardan günümüze tüketim kültürü olgusu ele alınacaktır. Bu amaçla, geniş bir literatür taramasının yanı sıra yıllardır belli bir tiraj yakalaması ve "amiral gemisi" olarak adlandırılması nedeniyle Hürriyet Gazetesi'nde 1990- 2008 yıllarında yayınlanmış sağlık haberlerine ilişkin içerik analizi yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Mass media has played an important role in shaping national markets since the middle of 19th century. The concept of consumption is out of plane of basic necessities by mass media tools that opening moved to a hedonic dimension. This point is conceptualized the names consumption society or culture. Advertising takes on dynamo task to spread the consumption culture. The change of media content in Turkey today, advertising is not only responsible for the task of spreading consumption culture, the other media tools are also responsible for this. So, television news' infotainment content begins to seen in print media. Especially, health news which is about beauty and aesthetic are seen to the purpose of creating ideal body image. Access the way of the ideal body is consumption and media encourage this with health news. In this research, consumption culture from 1990s to today is handled. For this, an extensive literature search is done. Also, health news in Hürriyet Daily between 1990 and 2008 which have a great circulation and called "flagship" in Turkey was analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :