Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The evaluation of tamerlane’s leadership styles and management perspective

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya University1, Sofia University2
Görüntülenme :
1749
DOI :
Özet Türkçe :

In this current study, firstly, the concept of leadership is discussed. Secondly, Tamerlane’s early life is detailed. Thirdly, Tamerlane’s leadership styles and management perspective are evaluated. Thanks to this, Tamerlane’s place in history and his significance can be better understood. In addition, a broad review of the literature has been conducted, and the necessary comprehensive evaluations have been carried out by using related texts. Thus, it has been revealed that Tamerlane had the following styles: ethical leadership style, authoritarian leadership style, democratic leadership style, visionary leadership style and strategic leadership style as a result. Furthermore, strategic and tactical view of Tamerlane and the use of reward power are outlined accordingly. Ultimately, it is emerged that Tamerlane was a person who could use leadership styles in a proper way, a competent user of management science, superior strategist and tactician as well. This study sets out to reflect the basic concept of Tamerlane’s leadership and management perspective and therefore can be consulted as a guide.

Özet İngilizce :

Çalışmada ilk olarak liderlik kavramı ele alınmıştır. İkinci olarak ise, Timurlenk’in yaşamından bahsedilmiştir. Üçüncü olarak ise, Timurlenk’in liderlik tarzları ve yönetim anlayışı değerlendirilmiştir. Bu sayede, Timurlenk’in tarihteki yeri ve önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır. Çalışma için öncelikle geniş bir literatür incelemesi yapılmış ve ilgili metinlerden yararlanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Netice itibarıyla, Timurlenk’in etik liderlik tarzı, otoriter liderlik tarzı, demokratik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve stratejik liderlik tarzına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Buna ilave olarak Timurlenk’in stratejist ve taktisyen yönü ile ödüllendirme gücünü nasıl kullandığına ilişkin değerlendirmeler de ifade edilmiştir. Nihayetinde Timurlenk, liderlik tarzlarını uygun biçimde kullanabilen bir kişi, üstün bir stratejist ve taktisyen, yönetim bilimini de iyi kullanabilen bir kişidir. Bu çalışmanın Timurlenk’in liderlik ve yönetim anlayışını yansıtan temel bir rehber görevi görmesi umut edilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :