Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The efficacy of un peacekeeping in internal conflicts: the case of unficyp

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
892
DOI :
Özet Türkçe :

 The purpose of this article is to evaluate United Nations (UN) peacekeeping missions in situations of internal conflicts in terms of their strengths and weaknesses, based on the evaluation of the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus, UNFICYP. It is addressed that in managing and resolving internal conflicts, UN peacekeeping has undeniable utilities; but on the other hand, peacekeeping forces suffer some fundamental weaknesses, including, recruitment of qualified personnel, finance, training and language problems, as well as structural constraints on peace operations. The study draws attention to the need for further international cooperation to make UN peacekeeping a more efficient tool of international peace and security.

Özet İngilizce :

Bu makalenin amacı, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) örneği temelinde, ülke içi çatışmalarda Birleşmiş Milletler Barış güçlerinin etkinliğini güçlü ve zayıf yönleri itibariyle değerlendirmektir. Çalışmada, ülke içi çatışmaların kontrol altına alınmaları ve çözülmeleri sürecinde barış güçlerinin büyük katkılarının olduğu, ancak söz konusu güçlerin personel temini, finansman güçlükleri, eğitim ve dil problemleri ile barış operasyonların başarısını sınırlayan yapısal engeller gibi ciddi sorunlarla da karşı karşıya bulundukları ifade edilmektedir. Çalışma, Birleşmiş Milletler barış güçlerinin uluslararası barış ve güvenliği sağlama bağlamında daha etkin olabilmeleri için daha fazla uluslararası işbirliği gereğine dikkat çekmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :