Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknoloji okuryazarliğinin elektronik ürün satinalma niyeti üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi1
Görüntülenme :
1000
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde baş döndürücü bir hızla teknolojik değişim yaşanmaktadır. İnternet’in ticari ve sosyal hayata etkisi genişledikçe “e” önekli birçok kavram ortaya çıkmıştır. Geleneksel pazarlamada işyeri web sitesine, geleneksel mağaza e-mağazaya, ticaret e-ticarete, alışveriş e-alışverişe, müşteriler e-müşterilere, hatta devlet bile e-devlete dönüşüm sürecini yaşamaktadır. İnternet kullanıcı sayısının artması ve İnternet’i kullanım alanları birbirine paralel bir şekilde gelişim göstermektedir. Ticari hayatta sınırları, zaman ve mekân farklılıklarını ortadan kaldıran İnternet ile birlikte e-ticaret ve e-alışveriş gibi kavramlar da iş yaşamında kullanılır olmuştur. Araştırmada Kırgızistan’da tüketicilerin e-alışveriş konusundaki tutum ve davranışlarını ve teknoloji okuryazarlığına sahip olan internet kullanıcıları e-ürünlere ne derecede önem verip vermedikleri hakkinda bilgi verilecektir. Araştırmada teknoloji okuryazarlığının, e-ticaretin ve e-alışverişin önemi ve amacı vurgulanacaktır.

Özet İngilizce :

Today, technology has been changing at a dizzying pace. The effect of the commercial and social life of the Internet expands, the "e" prefix several concepts have emerged. Traditional marketing business website, e-store traditional store, trade, e-commerce, shopping, e-shopping, e-customers, clients, or even live in the state, even in e-government transformation process. Increase in the number of Internet users and Internet usage areas are being developed in parallel to each other. Commercial life, limits, differences in time and space, along with eliminating Internet concepts such as e-commerce and e-shopping has been used in business. Research on e-shopping attitude and behavior of consumers in Kyrgyzstan and technology literacy internet users with information about e-products will not give emphasis to what extent. Research, technology, literacy, e-commerce and e-shopping emphasized the importance and purpose.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :