Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik maliyet yönetimi – hedef maliyet – etkin verimlilik ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak kazukiyo kurusawa aıpr modelinin bir kablo üretim işletmesinde uygulanabilirliliğine yönelik uygulamalı çalışma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme1, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü End.Müh2, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
Görüntülenme :
1002
DOI :
Özet Türkçe :

Kablo üretim firmalarında kullanılan işgücünün, zamanın ve kaynakların ne kadar verimli kullanıldığını değerlendirilmesi yapılması gereken en önemli işlemlerden biridir. Verimlilik; üretimde kullanılan kaynaklarla, üretilen mal ve hizmetler arasındaki ilişki olarak açıklanabilir. Bir işletmenin verimli olabilmesi için öncelikle verimliliğini ölçmesi gerekir. Çünkü ölçülmemiş bir verimlilik düzeyinin artırıldığının kontrolü yapılamayacaktır. İşletmelerde verimlilik ölçümü için, literatürde birçok modele rastlanmaktadır. Ekonomik gelişmeler karşısında bazıları yetersiz kalmış, bazıları yeniden tasarlanmış ya da yeni modeller konulmuştur. Toplam verimlilik ve ekonomik fayda modeli olan Kurosawa Modelinin AIPR Sisteminde, işletmelerin verimlilikleri belirlenen bir baz yıla göre dinamik olarak izlenebilmektedir. AIPR sisteminde tüm girdi ve çıktıların hesaplamalara katılması, fiyat artışlarının elinine edilmesi, verimliliğin yanında karlılık ve rantabilitenin hesaplanması modelin etkinliğini artırmaktadır. Verimlilik ölçümü sonucunda; Yöneticilerin stratejik ve rasyonel karar almalarını kolaylaştırmakta planlama çalışmalarına ışık tutabilmektedir. Çalışmamızda, firmanın verimlilik ölçümü için Kurosawa Modeli olan AIPR sistemi ölçülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Evaluating how efficient workforce, time and sources are used in cable production companies is one of the most important operations to do. Productivity can be defined as the relation between sources used in production and produced goods and services. Firstly a company should measure its productivity to be successful. Because, whether there is an increase in unmeasured level of productivity can't be controlled. Many models can be seen in literature for productivity measurement in businesses. Some of them are inadequate in front of the economical developments and some of them were designed again or new models were created. Productivity of businesses can be monitored dynamically according to a base year in AIPR System of Kurosawa Model which is a total productivity and economic benefit model. Taking into account the all inputs and outputs in AIPR system, elimination of price increases, calculating not only productivity but also profitability and financial viability increase the efficiency of model. After the productivity measurement; it can enlighten the planning studies and making easy to take rational and strategic decisions in terms of managers. In our study, AIPR which is a Kurosawa Model was measured for productivity measurement of company.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :