Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sekreterlik mesleğinde kullanilan unvanlar; türkiye ve abd'deki uygulamalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Araştırmacı Yazar1
Görüntülenme :
919
DOI :
Özet Türkçe :

21.yy yenilikleri meslekler üzerinde etkili olmuştur. Bazı meslekler yok olmaya yüz tutarken, gelişen uzmanlık alanları yeni meslekler doğmasına sebep olmuş ve yine mevcut bazı meslekler kapsamındaki işlerin niteliklerinde değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlere paralel olarak, işletmelerde çalışanlara verilen bazı pozisyon unvanlarının yeniden tanımlanması kaçınılmaz olmuştur. Sekreterlik mesleği, yıllar içinde sınırları oldukça genişlemiş mesleklerden birisidir. Bu gelişiminden ötürü sekreterlik mesleği yukarıda söz ettiğimiz unvan değişikliğine konu olmuştur. İşletmeler, organizasyonlarında sekreterlik hizmetlerini işaret etmek üzere çeşitli unvanlar kullanmaktadır. Ancak uygulayıcıların farklı unvanlar ve işaret ettikleri görevler konusunda zaman zaman fikir ayrılığına düştükleri gözlenmektedir. Bu çalışma, sekreterlik iş kolunda kullanılan unvanları konu edinmiş ve özellikle "Yönetici Asistanı" ve "Yönetici Sekreteri" unvanları üzerine eğilmiştir. Çalışma, bu iki unvanın kıyaslanması, fark ve benzerliklerin aydınlatılması ve de işletmelerin sekreterlik pozisyonlarını unvanlandırmadaki hatalı uygulamalarına dikkat çekme amacı taşımaktadır. Makale konusu, sekreterlik görevlerini icra edenler; yöneticiler; insan kaynakları uygulayıcıları açısından ele alınmış, mevcut algı ve uygulamalara dair eleştiriler ifade edilmiştir. Meslek kapsamında kullanılan unvanlara yurtdışı kaynaklı bir örnek teşkil etmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamalar incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The 21st century innovations have affected the occupations. While some of the occupations are facing extinction, some new specialties have led to new careers. In addition, the job qualifications of some existing vocations have changed. In parallel with all these changes, it is inevitable for organizations to redefine their existing job titles. Secretarial profession is one of the professions which has been evolving over the years, and due to this, it is subjected to redefining related job titles. There are various titles in reference to the secretarial positions, but it is noticed that there is dissent among the practitioners regarding the different job titles. This study is about secretarial job titles, and it especially focuses on "Administrative Secretary" and "Administrative Assistant" titles. The purpose of this study is to compare and clarify the differences and similarities of these two titles and it is also aimed to highlight the mistakes that organizations make in assigning job titles to the secretary positions. The focus was analyzed from the aspects of the managers, human resources and secretary practitioners in an organization, and the critics and suggestions were made on existing concepts of the job titles and on practicing them. The way of using titles in the secretarial profession in the United States, was analyzed in order to set a foreign example.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :