Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sekreterlerin yönetsel zamani verimli kullanmalarini etkileyen faktörler

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
808
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütler açısından amaçlara ulaşmadaki başarı önemlidir. Ancak daha da önemlisi, başarıya en doğru yöntem ve daha az kaynak kullanarak, en kısa zamanda ulaşabilmektir. Örgütün amaçlarına ulaşması için faaliyet gösteren bu amaçla; planlama, organize etme, yönlendirme, düzenleştirme ve denetleme gibi görevleri belirli bir zaman içinde yerine getiren kişiler yöneticilerdir. Yöneticilere bu konuda en çok yardımcı olabilecek kişiler ise sekreterleridir. Sekreterlerin dolayısıyla da yöneticilerin başarısı, belirli bir zaman içerisinde yapmakla görevli olunan görevlerin tam anlamıyla yerine getirilmesine ve sınırlı olan zamanın iyi kullanılmasına bağlıdır. Sekreterlerin zamanı etkin ve verimli kullanmalarını etkileyen faktörlerin ele alındığı bu çalışmada, sekreterlik, sekreterlik hizmetleri ve zaman yönetimi ile ilgili temel kavramlardan bahsedilmiş, yönetsel zaman yönetimi anlatılmış ve yönetsel zamanı verimli kullanmayı etkileyen faktörler güvenilirlik, faktör ve temel bileşenler analizleri ile sekreterlerin performansları incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Success is important for organizations to reach specific aims. But it is more important to reach targets by using best methods, least sources and shortest time. The main role of managers is to carry the organization to intended levels of success by decision making and its implementation. Therefore, they fulfill tasks as planning, organizing, directing, coordination and control within a cetain duration. People who are best helpers for managers are their secretaries at these matters. Achivement of secretaries - and also their managers depend on performing missions in certain time period and using limited time in a best way. Main concepts about secretaryship, secretarial services and time management subjects were mentioned in this study that dealed with the facts influencing effective and productive time usage of secretaries. Administrative time management and factors that effect time management productivity and performance of secretaries were examined by using reliability, factor and principal component analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :