Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Saldirganlik, psikolojik şiddet ve duygusal zekâ arasindaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Faculty of Education1
Görüntülenme :
988
DOI :
Özet Türkçe :

Mobbing, başka bir deyişle iş yerinde duygusal/psikolojik taciz/zorbalık, günümüzde
iş yaşamında hiç de az rastlanmayan ancak çeşitli nedenlerle su yüzüne çıkmayan bir konudur. Ancak, son zamanlarda hem mobbing olaylarının artışı hem de akademik çevrelerin ilgisi konuyu gündemde tutmuş ve “en azından” tartışılır hale gelmesine olanak tanımıştır. Ancak yine de ülkemizde konuyla ilgili tatmin edici çalışmalar bulunmamaktadır. Oysa bu sorununun yalnızca insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını değil, aynı zamanda iş yerindeki “ekip ruhunu” ve iş kalitesini de etkilediği ve sonuçta birbirine eklenen bu sorunlar zincirinin genel olarak tüm toplumsal hayatı olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Yapılan çalışmanın amacı bir iş yeri sendromu olarak da ifade edilen mobbing davranışının taraflarının duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olmasının mobbing davranışının oluşumuna
etkisini belirtmek ve aynı zamanda bu davranışın bertaraf edilmesinde de duygusal zekâ boyutlarını bir araç olarak kullanılabileceğini belirtebilmektir.

Özet İngilizce :

Mobbing, at work, in other words, the emotional / psychological harassment /
bullying, at all uncommon in business today, but for various reasons, an issue surfaced. However, recently the interest in academic circles as well as the increase in mobbing events have kept this topic on the agenda, and "at least" allow us to become questionable. There are no studies on the subject in our country but still satisfactory. However, this problem is not only people's physical and mental health, but also at work "team spirit", and also affects the quality of work, and eventually added to each other in this chain of problems in general are known to negatively affect the whole social life. Regard of this frame, aim of our study is pointing out effect of emotional intelligence between sides in occurrence of mobbing behavior
which define as a workplace syndrome and indicate that the emotional intelligence dimensions can use as armor in cope with mobbing.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :