Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklam müziklerinin marka farkindaliği yaratma açisindan yapisal olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
1051
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ‘Değişik yaş gruplarında, reklamlarda kullanılan müziklerin hangi yapılarından dolayı (tür, biçim, tını) farkındalık yarattığının ortaya çıkarılması ve farkındalık yaratan reklam müziklerinin yapısal olarak incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında literatür taraması yapılmış; reklam, reklamcılık ve reklam müzikleri üzerine yazılmış tüm mevcut kaynaklar incelenmiştir. Araştırmamın ilk bölümünde öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı, aile aylık geliri, anne-babanın eğitim durumu ve öğrenim gördüğü okullar incelenmiş; çalışmanın sonraki aşamasında ise yardımsız hatırlatma metodu kullanılarak 60 adet reklam içerisinden hatırlanma oranı en fazla çıkan 10 adet reklam tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında tespit edilen 10 adet reklam; okul, yaş, cinsiyet ve sosyo-kültürel yaşam seviyelerindeki öğrencilere tek tek izlettirilerek, müziğin hangi özelliğinin reklama karşı farkındalık yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın bu bölümünde 10 adet reklam müziğinin ana tema melodileri notaya alınmış ve her reklam müziğinin yapısal özelliklerini içeren bir tanıtım kartı oluşturulmuştur. Araştırmanın son aşamasında elde edilen verilerin analizi SPSS 17.0 programında yapılmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Yapılan araştırmada; reklam müziklerinin reklamın fark edilmesinde ve izlenilmesinde önemli bir yere sahip olduğu, öğrencilerin reklamlarda en fazla dikkatini çeken ve reklama karşı farkındalık yaratmasını sağlayan müziksel özelliğinin reklam müziğinin ezgisi, ritmi ve sanatçısı olduğu, reklam müziklerinin genel özellikleri ile hedef alınan yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research was carried out to reveal which characteristics (type, form, timbre) of the advertisement music used in commercials create awareness in different age groups and to study structurally the jingles which raise awareness. At the first stage of my research, by reviewing the literature, all the available resources written about advertisement, advertising and advertisement music were examined. Such variables as the students' age, gender, number of siblings, family’s monthly income etc. were scrutinized in the first part of my research. Then, using unaided reminding method, 10 commercials whose recall rates are the most among 60 pieces of advertisement were identified. At the second phase of my research, the students at the levels of school, age, gender and socio-cultural life were made to watch individually those 10 commercials selected before and thus it was determined which characteristic of the music created awareness about the advertisement. Besides, in this part of the research, the main theme melodies of the 10 advertisement music choosen were notated and an identification card containing the structural properties of each advert music was created. At the final stage of the research, the data obtained were presented in tables by analyzing on SPSS 17.0 program. It was inferred from the present study that the advertisement music had an important role in the ads' being noticed and watched, what attracted most attention of students in ads and made them aware towards ads as musical characteristic were melody, rhythm, and the artist of the music, and there was a meaningful relationship between the general properties of the advert music and the targeted age, gender, income and level of education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :