Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reinventing government: historical foundations, philosopy, critique, and future implications

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
911
DOI :
Özet Türkçe :

The history is full of reform movements as a continual search for an ideal governmental form that can deliver services in an efficient, cost effective, accountable, and responsive manner. In 1990's, a new wave of reform movements has been launched with the name of reinventing government in the USA to solve the governmental problem and prepare it to the time and future. The reinventing movement is the latest "wrinkle" in a long history of government reform efforts going back to the progressive era that preceded Richard Childs and his city management movement, and the municipal research bureaus. The influence of refounding movement and new public management were included into the analysis. The historical foundations of reinventing government beginning from late 19th century were evaluated in the context of main contributors to the movement, the main philosophy, the critiques, the adoption, and future implications of reinventing government.

Özet İngilizce :

Tarih; etkin, etkili, sorumlu ve duyarlı bir şekilde hizmet sunmak isteyen ideal kamu yönetimi yapısını surekli araştıran reform haraketleriyle doludur. ABD'de 1990 yıllarda, kamu yönetiminin problemlerini çözmek, devleti zamanın gereklerine ve geleceğe hazır hale getirebilmek için "devletin yeniden keşfi" adı altında yeni reform hareketleri dalgası başlamıştır. Devletin yeniden keşfi, Richad Childs'ın şehir yönetim hareketi ve yerel araştırma büroları dönemi öncesi yenilikçi/ilerlemeci döneme kadar giden, uzun kamu yönetimi reform çabalarının son sahifesini oluşturur. Bu analize yeniden keşif hareketi ile yeni kamu yönetiminin etkileri dahil edilmiştir. 19. Yüzyıldan başlayan devletin yeniden keşfi hareketinin tarihi temelleri; harekete temel katkı sağlayanlar, temel felsefesi, eleştirisi, uygulanışı, ve gelecekle ilgili yansımaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :