Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Paradigmatic, syntagmatic and contextual relations in araby

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi1
Görüntülenme :
1071
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to study a well-known short story Araby in scope of linguistic criticism according to the paradigmatic and syntagmatic relations of language. In addition, we suggest the context and the language relation as the depth axis in addition to the vertical and horizontal axes. We will look into the literary material in two principle perspectives in this study, one of which is the grammatical or structural point of view, that is, the analysis of the text in a morpheme, word, phrase or sentence level and the other is the analysis of the text as a whole in discourse and communication level. The findings obtained from the study are illustrated in tables and figures so that they can easily be interpreted. We try to criticize the material both on the author’s favor and the addressee’s favor, in which case the story is the message between them. The selection of the words preferred by the author and the way they are lined up and composed are discussed in detail and explained by serial and linear relations.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Araby kısa hikâyesini dilbilimsel eleştiri kapsamında dilin dizisel ve dizimsel ilişkilerine göre çalışmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, dil bağlam ilişkisini de dilin düşey ve yatay eksenine ek olarak üçüncü bir derinlik ekseni olarak öneriyoruz. Bu çalışmada yazınsal ürüne biri dilbilgisel veya yapısal, diğer bir ifadeyle metni ek, kelime, öbek veya cümle düzeyinde inceleyerek, diğeri ise metni bir bütün olarak söylem ve iletişim düzeyinde tahlil etmek üzere iki temel bakış açısıyla inceleyeceğiz. Uygulamadan elde edilen bulgular model ölçek üzerinde kolayca yorumlanabilsin diye tablolar halinde ve şekiller üzerinde gösterilmiştir. Çalışmada ele alınan kısa hikâyeyi hem yazar hem de okuyucu arasında bir ileti şeklinde ele alarak her ikisi açısından eleştirmeye çalışacağız. Yazar tarafından tercih edilen kelime seçimleri ve bunların diziliş ve düzenleniş şekilleri detaylı bir şekilde tartışılmış ve dizisel ve dizimsel ilişkiler ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :