Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin kümeler konusundaki öğrenmelerinin değerlendirilmesi-i

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi1
Görüntülenme :
828
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğrencilerinin kümeler konusundaki öğrenmelerinin farklı perspektiflerden değerlendirilmesi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaç için öğrenme durumlarını ve bu durumlarda ortaya çıkan hata ve yanılgıların belirlenmesine yönelik yazarından biri tarafından geliştirilen bir ölçekten (ÖDBO) yararlanılmıştır. Ölçek yeni ortaöğretim matematik öğretim programındaki kümeler alt-öğrenme alanına yönelik kazanımlar ve bir önceki öğretim programındaki davranışlar ilişkilendirilerek ve Bloom Taksonomisi temel alınarak geliştirilmiş 52 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin pilot uygulanmasın sonucu, ölçümler üzerine TAP 6.65 bilgisayar programı kullanılarak hesaplanan güvenirliği 0.89 bulunmuştur. Son şeklinde 49 madde bulunan ÖDBÖ İzmir ilinde yer alan 3 ayrı türde (Fen, Anadolu ve Düz Liseler), resmi ve özel 5 ayrı lisede toplam 395 öğrencinin bulunduğu asıl örneklem grubuna uygulanmıştır. Bu uygulama sonrasında yeniden güvenirlik hesapları yapılmış ve KR20 (Alpha)=0.936 ve KR21=0.925 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada, toplanan verilerin farklı perspektiflerden analiz edilmesi ve ortaya çıkan bulguların sunulmasında yazarlarca oluşturulan iki basamaklı (her basamakta iki kategori yer almaktadır) yaklaşımın ilk basamağına yönelik bilgiler verilmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, students' learnings were tried to be evaluated in different perspectives. With this goal, a test was developed and used in order to determine students' learnings, mistakes and misconceptions. Some of the findings and results which obtained from the test (ÖDBÖ- determination of learning situations scale) related to the subject of sets in the secondary mathematics curriculum, are introduced. The test is developed by one of the researcher in this study. The test including 52 items was developed under consideration of the new mathematics curriculum, its comparison with the previous curriculum and Bloom Taxonomy. The pilot study was applied to 155 students and using TAP 6.65 (Test Analysis Proram) the reliability coefficient was found to be 0,89. After the pilot study, final form of test with 49 items was applied to 372 students from 5 different high schools, some public and some private, in Izmir. The 5 high schools were chosen from 3 different types of schools Scientific, Anadolu and Normal. After this application, reliability was found to be KR20 (Alpha)=0.936 and KR21=0.925. This study presents first one of the two steps each including 2 categories which were designed by the writers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :