Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarin ahlaki ve sosyal kural algilamalarinin karşilaştirilmasi

Yazar kurumları :
7 Aralık Üniversitesi1, İbrahim Çeçen Üniversitesi2
Görüntülenme :
840
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocukların
ahlaki ve sosyal kural algılamaları karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı ilinde okul öncesi eğitime devam eden 50 ve okul öncesi eğitime devam etmeyen 50, toplam 100 tane 6 yaş çocuğu oluşturmaktadır. Araştırmada çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarını belirlemek için Smetana (1981) tarafından geliştirilen ASKA ölçeği kullanılmıştır. ASKA ölçeğinde ahlaki kurallarla ilgili 5 resim ve sosyal kurallarla ilgili 5 resim olmak üzere toplam 10 resim kullanılmıştır. Her bir resim için ahlaki ve sosyal kural alt boyutlarına yönelik 5’er soru sorulmuş ve ona göre puanlamalar yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programında bağımsız örneklemler için t testi kullanılarak istatistiksel olarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre okul öncesi eğitime devam eden  çocuklar ile devam etmeyen çocukların ahlaki ve sosyal kuralları algılama puanlarında farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş grubu çocukları devam etmeyen akranlarına göre ahlaki ve sosyal kuralları algılamada daha iyi oldukları söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of study is the comparison of moral rules and social rules perception between 6 ages children who attend and do not attend pre-school education. The groups of study are 6 ages 50 children who attend pre-school education and 6 ages 50 children who don’t attend pre-school education, total 100 children. ASKA Scale (developed by Smenata, 1981) was used for determination of moral and social rules perception. ASKA Scale includes total 10 pictures and 10 questions (5 pictures and questions about moral rules; 5 pictures and questions about social rules). Independent Samples T test was used for data analysis at SPSS.17.
According to findings, there are important differences between children’ scores who attend pre-school education and don’t attend. To sum up, 6 ages children who attend pre-school education are much better than 6 ages children who do not attend pre-school education with respect to perception of moral and social rules.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :