Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin örgütsel bağliliklarinin okullardaki farklilik yönetimi anlayişi açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1, Konya Meram Zafer Ortaokulu2
Görüntülenme :
1069
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütte bulunan herkesi diğer bireylerin farklılıkları hakkında bilinçlendirme ve bu konuda daha duyarlı hale getirme süreci olarak tanımlanan farklılık yönetiminin önemi her geçen gün daha çok anlaşılmaya başlamıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel bağlılık ise örgüt üyelerinin örgüte olan bağlılıklarını ifade etmektedir. Örgütsel bağlılığın duygusal, sürekli (zorunlu) ve normatif (minnet) bağlılık olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı farklılık yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına olan etkisini incelemektir. İlişkisel tarama ile yapılan araştırmanın sonucunda farklılık yönetimi ile örgütsel bağlılığın içselleştirme ve özdeşleştirme boyutunda pozitif, uyum boyutunda ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The importance of diversity management which is defined as the process of awareness about the diversity of other individuals in the organization and making more sensitive to this issue is understood more day by day. Organizational commitment, research’s dependent variable, means the commitment of organization by the members of organization. There are three kinds of organizational commitment as affective, continuance (compulsory) and normative commitment. In the result of the research which based relational search model, positive relationship was found in the dimension of internalization and identification of diversity management and organizational commitment but negative relationship was found in the dimension of harmony.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :