Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik kliplerinde anlati çözümlemesi: “kadiköy” örneği

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
793
DOI :
Özet Türkçe :

Bütün sanat yapıtları, sunum yolu açısından farklılık gösterseler de temelde ‘belirli bir iletiyi estetik bir yolla taşıma’ özelliğinden dolayı yapısal olarak birbirine olan benzerliğini korumaktadır. Örneğin, yazınsal bir metin, bir sinema filmi ve bir müzik klibi birbirinden farklı öğeler yardımıyla sunumlarını gerçekleştirmektedir; yazınsal yapıtlar iletişim ekseninde yazılı dili kullanılırken, sinema filmlerinde görsel dil ve sözel dil ağır basmaktadır. Müzik kliplerine bakıldığında ise -özellikle içerisinde belirli bir öyküyü barındıran müzik klibi ele alındığında- müzikal göstergelerin yanında sözel ve görsel dil kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, bütün bu sanatsal sunumların ortak noktası ise, anlam üretim sürecinde belirli göstergeler doğrultusunda dilsel kullanım alanlarından yararlanılması ve her birinin kendi içerisinde bir anlatı düzlemi oluşturmasıdır. Bu çalışmanın amacı, yazınsal metin çözümlemesinde sıkça karşımıza çıkan anlatı çözümlemesi tekniğinin müzik kliplerinin çözümlenme sürecinde uygulanabilirliğini denetlemektir. Çalışmada, anlatı ve anlatı çözümlemesi kavramlarını yeniden yorumlamak açısından, Roland Barthes ve Algirdas Julien Gremias‘ın kuramlarından büyük ölçüde faydalanılmıştır.

Özet İngilizce :

All works of art, even though fundamentally different in terms of expression, because of “aesthetic in a way that a particular message transports” features, actually as a structural similarity with each other remain. For example a literary text, a feature film and a music clip conducts presentations on different items, with the help of, when using the written language of literary genres, in the cinema films, the visual language and verbal language predominates. In terms of music clips, particularly the type of video taken with the story, musical as well as verbal and visual language used in the indicators. In addition, the common point of all this artistic presentation, meaning in the production process used and the specific uses of linguistic indicators, each with its own in the plane forming a narrative. The purpose of this study, narrative analysis of literary text analysis techniques that come up often, to check the applicability of the music videos. In the study, in terms of narrative and narrative analysis to interpret the concepts, theories of Roland Barthes and Algirdas Julien Greimas benefited greatly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :