Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modernleşme süreçlerinde demokrasi ve bürokrasi ikilemi ve kavramlarinin anlamsal boyutlari üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
1266
DOI :
Özet Türkçe :

Bürokrasi ve demokrasi kavramları genellikle akademik ve popüler literatürde üzerinde çalışılan konulardan biridir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından demokrasi ve bürokrasi kavramlarının hem paradoksal hem de birbirlerini tamamlayıcı durumu son derece önemlidir. Yönetsel kavrama ilişkin bu iki olgu arasındaki paradoksal öncelikli bir durum vardır. Çünkü etkili bir demokrasi etkin ve iyi işleyen bir bürokrasiyi gerektirir. Gerçektende son yirmi yılda kamu hizmetlerinde verimlilik ve kamu hizmetlerinde piyasaya yapılan vurgu ile bürokrasinin resmi biçimsel yapısı iyi işleyen bir demokrasi için önemli olabilir. Ancak çoğu zaman işleyiş bu beklenenden farklı olmuştur. Bürokrasiler bu gibi ülkelerde gücü elinde tutmuşlardır. Bu nedenle bu çalışmada bu sorun hakkında alternatif öneriler yer almış ve bürokrasi ve demokrasi ikilemi irdelenmeye değer bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The terms bureaucracy and democracy are usually thought of, both in the academic and the popular literature. The relationship between bureaucracy and democracy is both paradoxical and complementary are important espeacially in terms of developed and devoloping countries. The linkage between those two elements of governing is paradoxical primarily. Because an effective democracy may require an effective and well-functioning bureaucracy, Indeed, the emphasis on efficiency and the use of the market in public service delivery during the past two decades has demonstrated the extent to which the values of formalized bureaucracy may be important for a democracy to function well. But Most of time has not been as expected. Bureaucracies in these countries have been power. Therefore, in this particular study consist of some alternative suggestions for the thisl problems and dilemma of bureaucracy and democracy to see important to explain.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :