Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing olgusuna anatomik bir bakiş: üniversite özelinde vaka analizi

Yazar kurumları :
Ufuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
1154
DOI :
Özet Türkçe :

Nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada, insanoğlunun en temel yaşam alanlarından biri olan işyerlerinde karşılaştıkları mobbing (psiko-şiddet)’in incelenmesi amaçlandı. Çalışmada öncelikle mobbing’in kavramsal çerçevesi çizilip, daha sonra araştırmada hedef kitle olarak belirlenmiş olan mobbing mağduru akademisyenler ile yapılan görüşmelerden iki tanesinin hikâyesine vaka takdimi olarak yer verildi. Son aşamada vakalar, analiz edildi ve mobbing araştırmalarında ortaya konulmuş olan mobbing eylem süreçleri doğrultusunda eylemin anatomisi incelendi. Çalışma sonucunda üniversitelerde yaşanan mobbing olaylarının en temel nedeninin kısıtlı olan kadrolar için yapılan yarış kaynaklı olduğu söylenebilir. Ancak çalışmada örnek vaka olarak ele alınmış olan mobbing olaylarında, yönetimden çalışanlara yönelik uygulanan türü bağlamında, mobbing uygulayıcısının, yetersizliğini gizlemek amacı ile bu tür eylemlere yöneldiği dikkat çekmektedir.

Özet İngilizce :

In this study prepared by using comprehensive literature review technique and qualitative method, mobbing which can be experienced in one of the fundamental life areas of human is aimed to be discussed. In the study, at first the conceptual framework of the term mobbing is examined and then the experiences of the two who are among the mobbing victims at universities are narrated as case incidents. In the last phase, the cases are analyzed and then the anatomy of this systematic practice is discussed in accordance with the phases suggested in the studies carried out before. According to the results of this study one of the root cause of the mobbing at universities the number of the limited academic positions; but mobbing activities from the management to the people in the lower positions as given in the case incidents, the leading motive to perform mobbing is the bully’s desire to hide his feeling of inadequacy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :