Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli mücadele döneminde bati karadeniz’in (sinop-kastamonu-zonguldak) sosyo-kültürel ve ekonomik yapisi (türkiye’nin sihhi ictimai coğrafyasi raporlarina göre)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
1048
DOI :
Özet Türkçe :

Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul ve Anadolu’nun bazı kısımlarının işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal [Atatürk] önderliğinde başlatılan Milli Mücadele’nin birinci yılı dolarken, 23 Nisan 1920’de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, 3 Mayıs’ta İcra Vekilleri Heyeti adıyla ilk hükümet kuruldu. Bu hükümetin içinde Umur-ı Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekaleti adında bir bakanlık kuruldu. Bu bakanlık 1922 yılından itibaren ülkenin ve toplumun mevcut durumunu birçok açıdan inceleyerek, gelecekteki sosyo-kültürel ve ekonomik politikalara yön vermek amacıyla, “Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası” adı verilen bir dizi vilayet monografisi hazırlatılması kararlaştırıldı ve kısa bir zaman içinde çalışmalar başlatıldı. Çalışmanın başlığından da anlaşılacağı üzere, bu çalışmanın ana omurgasını Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafyası raporlarında, Doktor Mehmed Said tarafından hazırlanan ve 1922 yılında Ankara’da basılan, “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Sinob Sancağı”, Doktor Kemal tarafından hazırlanan ve 1922 yılında İstanbul’da basılan, “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Kastamonu Vilayeti”, Doktor Abdullah Cemal tarafından hazırlanan ve Ankara’da 1922 yılında basılan “ Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: Zonguldak Sancağı” adlı raporlar oluşturmaktadır Söz konusu raporlardan, Batı Karadeniz illeri (Sinop, Kastamonu, Zonguldak) ile ilgili olanlarının idari taksimat, nüfus ve aşiretler, eğitim, sağlık, ekonomi, sosyal yaşam ve gelenek görenek açılarından değerlendirilmesi yapılmış ve Batı Karadeniz’in Milli Mücadele yıllarındaki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After the Mondros Armistice with the occupation of some of the parts in Istanbul and Anatolia, under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk the first year of National Independence was completed. Turkish Grand National Assembly was gathered on April 23, 1920 in Ankara and the first government was founded on May 3, under the name of İcra Vekilleri Heyeti. On the same date, Umur-ı Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekaleti was founded Under this government. This ministry, evaluating the current situation of the country and the society since 1922, in order to direct socio-cultural and economical policies, decided to prepare a series of province monographies under the name of “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası”. Therefore the preparations were started soon after. This study was based on the following reports: “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası”: The Sanjak of Sinob, published in 1922 in Ankara and prepared by Doctor Mehmet Said, “Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası: The Province of Kastamonu”, published in 1922 in Istanbul and prepared by Doctor Kemal, and “Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası: The Sanjak of Zonguldak”, published in 1922 in Ankara, prepared by Doctor Abdullah Cemal. From the view points of these reports the cities in the Western Blacksea (Sinop, Kastamonu, Zonguldak) were evaluated according to their administrative divisions, population, nomadic tribe, education, health, economy, social life and traditions and the situation of Western Blacksea during the years of National Independence was intended to be shown.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :