Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli kirgiz düğünü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Celalabat – Kırgızistan 1
Görüntülenme :
942
DOI :
Özet Türkçe :

Bütün milletlerin kendine has sosyal normları (görenek, gelenek, âdet, örf, töre) vardır. Bunlar nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmekte ve karşımıza çıkmaktadır. Sosyal normlar halkın geçmişi ve halkın düşüncesi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Farklı toplumlar arasındaki sosyal normların birbiri ile olan benzerliği bu toplumların şu an farklı sınırlara sahip olsalar bile aynı kökten olduklarının göstergesidir. Orta Asya’daki Türk topluluklarındaki benzerlik ve ortaklıklar da bu fikri doğrulayan çok açık birer örnektir. Evlenme insanın hayatındaki üç geçiş döneminden (doğum, evlenme, ölüm) biridir. Burada sadece iki insanın birbirine yakın olması değil iki tarafın ve akrabalarının da ilişkilerinin yakın olmasını görüyoruz. Tüm halklarda olduğu gibi Kırgız halkında da bu böyledir. Kırgızlarda düğün adetler, gelenekler, görenekler, eğlence, oyun ve danslarla tamamlanır. Düğüne gelen herkes süslenirler ve hediyeleri ile birlikte gelirler. Düğüne söz ustaları, şarkı söyleyenler, hünerli olanlar da gelir ve bunlar tarafından bir takım eğlenceler yapılır.

Özet İngilizce :

All nations have their own unique social norms, that is to say, customs, traditions and rituals. These are transmitted from generation to generation, reaching up to our time. Social norms are closely correlated with the past and ideas of the society. The fact that different societies have similar social norms shows that these societies originated from the same root. Similarities and commonalities seen in the Turkic people in the Central Asia are the examples that support that idea. Marriage is one of the three passing periods (birth, marriage and death) in people’s lives. Not only two people but also their relatives get closer through marriage. It is so in the Kyrgyz people as in all peoples of the world. Wedding is to be made complete with customs, traditions, rituals, entertainment, games and dancing. Everybody coming to the wedding deck themselves out, and bring presents. Public speakers, singers and talented people also come to the wedding to entertain people.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :