Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mahalle ölçekli sosyal ve ekonomik zarar görebilirliğin ölçülmesi; sakarya örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1 Sakarya Üniversitesi2
Görüntülenme :
917
DOI :
Özet Türkçe :

Afette bağlı zarar görebilirlik çalışmaları mikro ve makro seviyelerde sosyal hayatın
sürdüğü bölgesel alanlar ile ilgilidir. Bu çalışmada zarar görebilirliği, mikro düzeyde,
mahalle bazlı ele alarak zarar görebilirliği sosyal ve ekonomik faktörlere göre ölçecek bir model oluşturulmuştur. Geliştirilen model 2 ana faktör ve bunlarla ilişkili beş alt faktör ve onbeş gösterge içermektedir. Göstergeler bölgesel düzeyde elde edilebilir ve sosyal ve ekonomik zarar görebilirliği ölçebilir nitelikte seçilmiş olup ülkemiz şartlarına uygun olması dikkate alınmıştır. Kamu ve özel kuruluşlardan elde edilen bilgilerin bazıları coğrafi bilgi sistemi yardımı ile işlenerek veri haline dönüştürülmüştür. Veriler gözlenen maksimum – minimum değer formülü ile normalleştirilerek kullanıla bilir hale geliştirilmiş ve uzmanların oluşturdukları ağırlıklar ile indeksi oluşturan gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Oluşturulan
model Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otuz dört mahallede uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The studies of disaster vulnerability are generally on regional areas where social life on micro and macro basis is leading. This study aims to develop a model to measure social and economic vulnerability on micro basis. The model includes two main factors, five sub-factors and fifteen indicators. The indicators are determined according to Turkey’s specific conditions and available and measurable on the regional basis. Some of the information by public and private institutions is converted to data by Geographic Information Systems. The data is normalized by maximum and minimum values formula to make them available and aim to reach indications using the weights by experts. The model is applied on thirty four streets of Sakarya Metropolitan Municipality and the results are analysed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :