Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

L’attitude des apprenants de français langue etrangere envers la production ecrite

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
699
DOI :
Özet Türkçe :

Depuis les dernières années, le rôle que jouent les attitudes des apprenants de langue étrangère envers la production écrite constitue un sujet important des recherches réalisées en didactique des langues. Dans cette étude notre objectif est de montrer si l’attitude des apprenants de langue étrangère envers la production écrite est un facteur influençant leur réussite en écriture. Pour ceci, 35 apprenants de français langue étrangère ont rédigé une rédaction dont les scores
ont constitué leurs points de réussite d’expression écrite et ont répondu à une échelle d’attitude composée de 40 items. Les résultats montrent qu’il existe une relation entre les attitudes des apprenants envers l’expression écrite et leur réussite dans cette discipline : les apprenants à l’attitude favorable ont de meilleurs résultats que les apprenants à l’attitude défavorable.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, yabancı dil öğrencilerinin yazılı anlatıma karşı tutumlarının rolü yabancı dil öğretimi alanında yapılan araştırmaların önemli bir konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmada amacımız öğrencilerin yazılı anlatıma karşı tutumlarının yazma başarılarının üzerindeki etkisini görmektir. Bu doğrultuda 35 Fransızca yabancı dil öğrencilerinden, yazılı anlatım başarı puanlarını oluşturmak amacıyla bir metin yazmaları ve de 40 ifadeden oluşan bit tutum ölçeğine cevap vermeleri istendi. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin başarıları ile yazılı anlatım dersine karşı tutamları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir: olumlu tutum sergileyen öğrencilerin yazılı anlatım notlarının olumsuz tutum sergileyen öğrencilerinkinden çok daha yüksek olduğu görüşmüştür.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :