Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kirgizistan-türkiye manas üniversitesi meslek yüksekokulu web sitesinin öğrenciler tarafindan kullanilabilirlik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi1
Görüntülenme :
1202
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ürünlerinden biri olan internetin dünya çapında yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, neredeyse tüm kurum ve kuruluşlar bundan faydalanarak veri ve bilgi iletişim alt yapılarını güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, sınırlarını zorlayarak geniş kitlelere ulaşmak isteyen firma ve kuruluşlar rakiplerinin bir adım ötesine geçebilmek amacıyla web sayfalarının görsel ve içerik açısından daha iyi tasarlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Diğer tüm kurumlar gibi üniversiteler de web sayfaları aracılığı ile öğrencileri başta olmak üzere tüm hedef kitleleri ile bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir. Üniversitelerinin genel web sayfalarının yanı sıra üniversite bünyesinde bulunan akademik birimlerin de web sayfaları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu önem itibariyle, akademik birimler kendilerini daha çok tanıtmak ve daha iyi sunabilmek adına etkin web sayfaları geliştirmede birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisine girmektedirler. Akademik birimlerin web sayfalarının etkinliğinin değerlendirilmesinde bu sayfaların en temel kullanıcıları olan öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi dikkate alınması gereken önemli hususlardan biridir. Bu noktadan hareketle, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu web sayfası ile ilgili öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Meslek Yüksekokulu web sitesinin kullanılabilirliği ile ilgili bir anket öğrenciler üzerinden uygulanmış ve elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

In our time almost all organizations and institutions taking advantage of the worldwide use of the internet, which is one of the rapidly developing technology products, strive for strengthening their infrastructure for data and knowledge communication. However, companies and organizations with the aim of going one more step ahead of their competitors in order to reach large masses beyond their limits, are putting emphasis on the better designing visual aspects and contents of their web pages. Like all other institutions universities as well realize knowledge sharing primarily with their students and all target communities through their web pages. In this regard, besides the universities’ main pages, the academic units’ web pages are also important. Due to this importance academic units in developing their web pages are in harsh competition with each other with the aim of better presenting themselves to the grand public. The efficiency of the web pages of universities are better measured by taking into consideration the views of the students. Consequently the main task of this article is the evaluation of the views of students related to the web pages of the Kyrgyzstan – Turkey Manas University Higher School of Vocational Education. In this connection a survey has been conducted among the students of this Higher School of Vocational Education and its outcome has been analyzed by implementing the statistical program SPSS- 20.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :