Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kibris’ta kurulmak istenen federal devletin hukuk sistemi ve özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
838
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında kurulmak istenen federal devletin hukuk sistemi ve bununla ilgili özellikler ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmanın temel amacı, Kıbrıs’ta kurulması istenen federal devlete ait hukuk sisteminin hangi kriterlere göre şekilleneceği ve bu görüşleri savunanların karşılıklı mukayesesi yapılarak orta yolun nasıl bulunabileceği gösterilmek istenmiştir. Kıbrıs’ta kurulması düşünülen federal devletin hukuk sistemi, ‘hukukun üstünlüğünü’ esas alan, herkesi hukukun içinde gören, her görüşün ve inancın hukuk egemenliği altında, birlikte, yan yana yaşadığı, yarıştığı ve geliştiği bir sistem şeklinde oluşturulmak istenmektedir. Hâlbuki Kıbrıs’ta kurulmak istenen hukuk sistemine dair amaçların, birbirinden ne denli farklı olduğu bilinmektedir. Hâl böyle olunca Kıbrıs’ta kurulacak hukuk sisteminin amacı, yaşayabilir bir devlet, uzlaşabilir bir toplum ve sürdürülebilir bir barış şeklinde olması tasarlanmıştır. Aslında Kıbrıs’taki federal hukuk siteminin kaynağı, devlet-toplum-insan paradigması içinde şekillenmektedir. Bu paradigmanın dinamikleri farklı kaynaklardan beslense de esas amaç, Kıbrıs’taki hukuk sisteminin adil ve kalıcı olmasıdır. Bir diğer mesele ise Kıbrıs’ta kurulacak hukuk sistemine dair prensiplerin, ‘yatay ve dikey entegrasyon’ kriterine göre şekillenmesidir. Bu gerçekten hareketle araştırma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kurulmak istenen federal devletin hukuk sistemi ve bununla ilgili kavramlar ele alınmıştır. İkinci bölümde federal devleti kuracak olan iç ve dış hukuk kriterlerinin ne olacağı gösterilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise federal devletin hukuk devleti olma özelliğinin nasıl olacağı incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In this research, judicial system and the features of the federal state wanted to be founded between Turkish and Greek societies was tackled. The main purpose of this research is to find out how and according to which opinions the judicial system of the federal state would be formed and how the compromise would be reached by making mutual comparison of the opinions. When considered from this aspect judicial system of the state thought to be founded in Cyprus should be a system based on ‘rule of law’, involving everybody in judicial system, in which any opinion and belief lives together, competes each other and improves itself under the rule of law. Whereas it is known that how much the purpose on the judicial system wanted to be established differentiate. So, the objective of the judicial system which would be formed in Cyprus should be a viable state, a reconcilable society and a sustainable peace. In fact, the core of the federal judicial system in Cyprus should be the paradigm of state-society-individual. Although the dynamics of this paradigm is fed by different sources the main aim should be a fair and permanent judicial system. Another subject to be discussed is that the principles of the judicial system to be founded in Cyprus would be shaped according to ‘horizontal and vertical integration’ criteria. From this factuality, the research consists of three main sections. In the first section the judicial system of the federal state to be founded and related notions were tackled. In the second section what the internal and external jurisprudence criteria establishing the federal state would be were displayed. In the third and last section how the feature of being a constitutional state of a federal state would be was examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :