Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kemâni hizir ağa ve tefhîmü’l-makâmât fî tevlîdi’n-nağamât çevirisindeki perdeler

Yazar kurumları :
Frankfurt Goethe Üniversitesi1
Görüntülenme :
1112
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Türk müziği tarihinin yazılı kaynakları arasında yer alan Hızır Ağa’nın Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât ( Nağmelerin Doğuşunda Makamların Açıklanması) adını taşıyanosmanlıca musiki el yazması konu edilmektedir. Hızır Ağa 18. yüzyıl müzikolog ve bestecilerinden olduğu kadar Osmanlı sarayı defterinde kemani olarak kayıtlı bir müzisyendi. Sultan III. Selim’in müsahipliğini yapmış, makam ve usul icad etmiş bir besteci olan Hızır Ağa’nın bu “Musiki Risalesi” sayesinde 18. Yüzyıl Osmanlı müzik anlayışını anlayabilmekte, kendinden önceki edvar geleneği ve çağdaşları ile farklılığını perdeler düzleminde kıyas yapılabilinmektedir. Çalışmanın ilk bölümü Hızır Ağa’nın yaşamı, müzisyenliği, müzik çevresi, öğrencileri konularından oluşmakta; ikinci bölümde Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât’ta yer alan perdeler üzerinde durulmaktadır. Hızır Ağa ses sistemi konusunda Safiyyüddin Abdülmümin’in 17 perdeli sistemden etkilenmiş ve geleneği devam ettirmiştir. Eskilerin ana perdesi olan rast perdesini ifade ederken kendi dönemindeki en çok makam türetilen perde olan dügâh perdesi olduğunu da belirtmektedir. Makamlar konusunda vermiş olduğu bilgiler ve makamların tarifleri incelendiğinde dügâh perdesinde karar kılan makamların sayısının çok olduğu dikkat çekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is about Hizir Aga’s Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât (The definition of Makams in the birth/beginnings of tunes), which is an Ottaman music(al) manuscript and which is documented in sources of Turkish music history. Hizir Aga is one of the musicologists and composer of the 18th century as well as a violinist registered in the ottoman palace. In addition, he is a müsahip (confabulation on the same table) of Sultan III.Selim and a composer who has invented Makam and Usul. Owing to Hizir Aga’s “Music(al) tract the contemporaries of the 18th century are able to comprehend Ottoman music understanding and they have the chance to compare differences between “edvar” tradition and contemporaries. The first part of the study is about Hizir Aga’s life in general and his life as a musician as well as his music fellows and his students; in the second part the “perdeler” in the Tefhîmü’l-makamât fî tevlîdi’n-nagamât is analyzed. Concerning voice system Hizir Aga is influenced by Safiyyüddin Abdülmümin’s system with “17 perde” so he continues the tradition. While he expresses the main “perde” “rast perde” of the past, he stresses that “dügah perde” is the “perde” which the most makam are reproduced with. While analyzing the descriptions of the makams and because of his transferred information we can point out that there is a considerable number of makams which prefer “dügah perde”.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :