Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

J.s. bach’in eğitim yapitlarindan olan envansiyonlar ve prelüd-füglerin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı1
Görüntülenme :
859
DOI :
Özet Türkçe :

Johann Sebastian Bach, barok dönemde yaşamış en ünlü organistlerden biridir. Yaşamı boyunca büyük işlere imza atan bu büyük besteci neredeyse her türde eserler yazmıştır. Bu araştırmada J. S. Bach’ın klavsen ve klavikord için bestelemiş olduğu eserlerin içerisinden eğitim yapıtlarından olan envansiyonlar ve prelüd – fügler ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Envansiyonların ve prelüd – füglerin tematik yapısını gösterebilmek adına dört eserin teknik analizi yapılmış, cümlelemeleri ve tematik yapısı gösterilmiştir. Ayrıca bu eserlerin eğitsel özelliklerini ortaya çıkarmak için farklı üniversitelerden seçilen altı öğretim üyesiyle görüşme yapılmış, yapılan görüşmeler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ortaya çıkan analizlerin anlaşılırlığını kolaylaştırmak için nicelleştirilerek kodlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre sonuçlar belirtilmiş ve bu sonuçlar ışığında önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Johann Sebastian Bach, who lived in the Baroque period, was one of the most famous organists among the all other musicians. He accomplished very big jobs all over his life and composed works in almost all forms and styles of music. In this work, among the some compositions of J.S. Bach written for clavsen and clavikort”, the envansion and the fugues which were written for educational appliance examined. In order to better indicate the thematically structure of envansions and prelude-fugues, four compositions are chosen and technically analyzed and also the sentences of these compositions are shown. Besides, with the intention of pointing out the pedagogical features of these compositions six interviews were held with scholars from different universities and these interviews are analyzed with content analyzes method. The results are quantified to facilitate these analyzes be better understood. Lastly, the obtained findings are used for reaching results and under the light of these results some recommendations are made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :