Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme kültürü ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü1, Aksaray Üniversitesi, Ortaköy MYO2, Aksaray Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü3
Görüntülenme :
1025
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin belirlenmiş hedeflerine ulaşması, çalışanların örgütün değerleri, inançları, felsefe ve ortak kabullerinin toplamını temsil eden kültürel sistemini içselleştirmesi ile yakından ilişkilidir. İşletme kültürünü oluşturan öğelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarını (ÖVD) destekler niteliklere sahip olması, çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda organize olmalarına katkı sağlayacaktır. Böyle bir kültür seti oluşturmak yöneticilerin özel çabasını gerektirmektedir. Pozitif yönelimli kültürel kabuller çalışanların gönüllülük esasına dayalı ÖVD'na ilişkin eylemlerine işlerlik kazandıracaktır. Aynı şekilde ÖVD'na ilişkin boyutların iş ortamına aktarılması da işletme kültürünün kökleşmesi ve gelişmesine destek oluşturacaktır. Bu bağlamda, işletme kültürü ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ölçmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Realization of business targets are closely related to employees' internalization of cultural system which represents an organization's overall values, convictions, philosophy, and presumptions. A corporate culture, which contains supporting characteristics for organizational citizenship behavior will contribute to mobilize employees toward organizational goals. To arrange such a cultural set requires an exceptional effort by managers. Positively-oriented cultural preconceptions will boost the organizational citizenship behaviors which are to be voluntary deeds. Similarly, transferring properties ascribed to organizational citizenship behavior will be supportive to ground and improve the corporate culture. In this context, this study essentially aims to identify the relationship between corporate culture and organizational citizenship behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :