Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Is it possible to develop within the mai?

Yazar kurumları :
Department of Economics, the University of Sheffield, UK1
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

The Multilateral Agreement on Investments (MAI) in 1998 can be accepted as a reflection of a paradigm shift on development, the so-called “Washington Consensus”, since they have common assumptions that all Multinational Corporations’ (MNCs) activity, namely, Foreign Direct Investment (FDI) offers similar spillovers and developmental benefits. This paper aims to evaluate whether it is possible to develop within the MAI or another MAI type agreement on investment by analyzing some important articles of the MAI in terms of developmental perspective. In this respect, both in the literature and in the experience of the developing countries it is pointed out that it is not enough to liberalise the FDI or financial regime for development; governments still play a central role in development. Since the MAI ignores and undermines all these issues a MAI type agreement also will have no meaning at all for development.

Özet İngilizce :

1998 yılındaki Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (ÇYA) kalkınma konusunda “Washington Konsensüsü” diye tabir edilen bir bakış açısı değişikliğinin yansıması olarak kabul edilebilir, zira, ikisinin de tüm Çokuluslu Şirketlerin (ÇUŞ) faaliyetlerinin, yani, Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY)’ larının benzer yayılma ve kalkınma yararları olduğu yönünde ortak varsayımları bulunmaktadır. Bu çalışma, ÇYA’nın bazı önemli maddelerini kalkınma perspektifi açısından analiz ederek, ÇYA veya ÇYA türünde başka bir yatırım anlaşması çerçevesinde kalkınmanın mümkün olup olmadığını değerlendirmek amacındadır. Bu bağlamda, hem literatürde hem de gelişmekte olan ekonomilerin deneyimlerinde, DYY’ların ya da finansal rejimlerin liberalize edilmesinin kalkınma için yeterli olmadığına ve hala daha hükümetlerin kalkınmada merkezi bir rol oynadığına işaret edilmektedir. ÇYA tüm bu konuları görmezlikten geldiğinden ve altını kazıdığından dolayı ÇYA türü bir anlaşma da kalkınma için çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :