Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: özel güvenlikte çalişanlar üzerine bir araştirma

Yazar kurumları :
Türkiye Manas Üniversitesi1
Görüntülenme :
889
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde çalışanların iş doyumu ve onları etkileyen faktörlerle ilgili araştırmalar yıllardan beri yapılmaktadır. Çünkü çalışanlar işlerinden doyum sağladıkları zaman olumlu ve uyumlu davranışlar göstermektedirler. İş hayatı insan yaşamının önemli bir parçası olup işinden duyduğu mutluluk ya da mutsuzluk yaşam hayatına da taşmaktadır. Bunun yanı sıra insanın yaşam hayatındaki olayların iş hayatını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle, insan kaynaklarına önem veren işletmeler ve akademisyenler iş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaları sürekli yapmaktadırlar. Özel güvenlikte çalışan görevliler üzerinde yapılan bu çalışmada iş ve yaşam doyumları arasındaki ilişkileri tespit etmek, söz konusu doyumların bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma örneklemini Bişkek’te faaliyet gösteren özel bir güvenlik şirketinde çalışan güvenlik görevlileri oluşturmuştur. Veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda iş doyumu ve yaşam doyumu arasında pozitif yönlü ama zayıf bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca yaş değişkeninin hem iş doyumu hem de yaş doyumu üzerinde etkili olduğu, iş doyumunun ücret değişkeninden, yaşam doyumu ise çalışılan süreden etkilendiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Studies concerning job satisfaction and effective factors have been investigating for many years. When people are satisfied with their job they have positive and well-balanced behavior. Working life takes an important part in people’s life. If people are not satisfied with their job they will be unsatisfied with their life. Also people’s life can influence their working life. That’s why many organizations and researches are interested in researching the relationship between job satisfaction and life satisfaction. The aim of this study to investigate that there is a relationship between job satisfaction and life satisfaction. The results of the research which was carried on 257 security personnel working in private security organization in Bishkek showed that there is a positive but weak relationship between job satisfaction and life satisfaction. Also the study shows that salary influence job satisfaction and age influence both job satisfaction and life satisfaction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :