Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Incoterms 2010 ile getirilen yenilikler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
1083
DOI :
Özet Türkçe :

İhracatçı ve ithalatçı satım işlemlerinde oldukça fazla zaman harcadıkları konu başlıkları olarak malın cinsi, fiyatı, miktarı ve ödeme şekli en başta gelmektedir. İhracatçı fiyat hesaplaması yaparken ithalatçının talep etmiş olduğu teslim terimini de göz önüne almak zorundadır. Tarafların aralarında önemli ve uzun zaman alacak şekilde ele alınan fiyat konusu Milletlerarası Ticaret Odası’nın (International Chamber of Commerce-ICC) yayınladığı Incoterms’ler aracılığı ile kolay bir şekilde sonuca ulaşmakta ve sözleşmelere yazılmaktadır. Dış ticaret sürecinde, firmaların alım satım sözleşmelerinden akreditif çalışmalarına kadar her alanda kullandıkları ve ICC tarafından düzenlenen uluslararası teslim şekillerinin son versiyonu olan Incoterms 2010, 1 Ocak 2011 tarihinde yürülüğe girmiştir. Uluslararası ticarette yayınladığı broşürler ile ikame edilemez bir hizmet sağlayan MTO, en son yayınladığı Incoterms 2010 ile dış ticaretle uğraşanlara yeni uygulamalar getirmiş ve yol göstericiliğini devam ettirmiştir. Incoterms 2010 ile teslim terimi sayısı 11’e inmekte ve iki yeni terim Incoterms 2000’deki 4 terimin yerini almaktadır. 2011 Ocak ayı itibarı ile uygulamaya konulan Incoterms 2010 dış ticaret yapanlar açısından oldukça önemli bir broşür olarak Incoterms 2000 gibi işlev görecektir. Bu makalede Incoterms 2010’un getirdiği yenilikler uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Among the titles that exporters and importers spend time when selling, item’s type, price and payment type are upon first. When exporters calculate price they have to consider the delivery term that importers requested. The price topic, which is substantial and takes long time, is easily concluded and written into contracts with Incoterms that International Chamber of Commerce (ICC) has published. During foreign trade process, the latest version of international delivery type Incoterms 2010, which is used by companies on various fields from purchase and sale contracts to credit works and also which has been organized by ICC, became valid on 1st of January 2011. ICC, which has provided an unreplaceable service by publishing bulletins about international trade, has kept bringing new applications and being an advisor to people interested in foreign trade by recently publishing Incoterms 2010. With Incoterms 2010, the delivery term number decreases to 11 and 4 terms in Incoterms 2000 is replaced by 2 new terms. Just like Incoterms 2000, Incoterms 2010 which has been put into practice on January 2011, will be a crucial bulletin for foreign traders. This article is practically focused on changes that Incoterms 2010 has brought.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :