Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ve ortaöğretim okullarının vizyon, misyon ve değerleri ile ilgili bir çözümleme

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1028
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı kamu ilköğretim ve ortaöğretim okullarının vizyon, misyon ve değerleri ile ilgili bir çözümleme yapmaktır. Bu amaca ulaşmak için Kütahya il merkezinde bulunan kamu okullarının tamamının vizyon, misyon ve değerleri toplanmış ve analiz edilmiştir. Buna göre Kütahya il merkezindeki 78 okula ulaşılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Verilerin analizinde, içerik analizi ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kamu okulları vizyonlarında en çok "model okul-tercih edilen okul" olmaya vurgu yapmaktadır. Misyon ifadelerinde ise en çok "Atatürk ilke ve inkılâplarına" vurgu yapılırken değerlerde en çok "saygı" değeri yer almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study of public elementary and secondary school vision, mission and values related to an analysis done. To reach this goal in the center of Kütahya province of the entire public school vision, mission and values were collected and analyzed. Accordingly, the school has reached 78 in the center of Kütahya province. Research on survey models descriptive statistics and content analysis were used in the data analysis. According to the findings obtained from the public schools in the most visionary "model school-choice school" is to be highlighted. "Atatürk's principles and reforms" in most of the mission statement was being highlighted in the most "respect" for are the value.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :