Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet ile sinizm algilari arasindaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
1170
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ögretmenlerin örgütsel adalet ile örgütsel sinizm algıları ortaya konmaktadır. Bu arastırma tarama modelinde iliskisel bir çalısmadır. Çalısmanın örneklemini Gaziantep ili merkezindeki 2010-2011 egitim-ögretim yılında ilkögretim okullarında 285 görev yapan ögretmenler olusturmaktadır. Veriler; kisisel bilgi formu, örgütsel adalet ve örgütsel sinizm ölçekleri kullanılarak toplanmıstır. Verilerin analizinde LSREL8.54 paket programı kullanılmıstır. LISREL programında yapılan analizlerde, en iyi modeli bulmak için ve Ögretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel sinizm algıları arasında iliskileri belirlemek ve örgütsel adalet algılarının örgütsel sinizm algılarını yordama durumunu belirlemek amacıyla yol analizi yapılmıs ve bazı uyum kriterleri kullanılmıstır. Ögretmenlerin örgütsel adaletin boyutları ve örgütsel sinizm algıları arasında negatif ve anlamlı iliskiler bulunmustur. Ögretmenlerin islemsel ve etkilesimsel adalet algılarının örgütsel sinizmin anlamlı bir sekilde yordadıgı fakat dagıtımsal adaletin örgütsel sinizmi anlamlı olarak yordamadıgı sonucuna ulaşılmıştır. Kurulan modelde uyum kriterleri de sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to explore teachers’ perceptions of organizational justice and organizational cynicism. This research is a correlational study designed in the survey method. The sample of the study consisted of 285 teachers working in primary schools in the city centre of Gaziantep in the 2010-2011 academic year. Data were collected through personal information form, organizational justice and organizational cynicism scales. In the analysis of data, LISREL 8.54 package program was employed. In the analyses carried out in LISREL, path analysis was conducted and some fit indices were employed to find out the best model and the relationship between teachers’ perceptions of organizational justice and organizational cynicism and determine to which extent organizational justice perceptions predict organizational cynicism. Statistically significant and negative differences were explored between dimensions of teachers’ organizational justice and organizational cynicism perceptions. Findings revealed that teachers’ perceptions of procedural and interactional justice perceptions predicted organizational cynicism, while distributive justice was not a predictor of organizational cynicism. In the model, fit indices were also used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :