Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin çatışma yönetim stratejileri ve öfke ifade düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, İstanbul Küçükçekmece Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 2
Görüntülenme :
803
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin; çatışma çözme stratejilerini, sürekli öfke ve öfke ifade düzeylerini belirlemek ve elde edilen verilere dayalı olarak sonuç ve öneriler geliştirmektir. Rahim (1983) tarafından geliştirilen yirmi sekiz maddelik 'Örgütsel Çatışma Envanteri II' İstanbul'da görev yapan 321 ilköğretim öğretmenine uygulanmıştır. Ölçme aracından elde edilen verilerin çözümlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, ANOVA ve Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin görev sürelerinin çatışma yönetim stratejilerini kullanmadaki etkisinin olup olmadığı ve öğretmenlerin hangi çatışma yönetim stratejilerini daha fazla kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgularında görev süresi 0-10 yıl olan öğretmenlerin uyma düzeylerinin, görev süresi 21 yıl ve üzeri olan öğretmenlere göre daha düşük olduğu ayrıca çatışma yönetim stratejileri içinde en fazla kullanılanın 'tümleştirme' olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yetkililere, okullara ve öğretmenlere düşen role ilişkin öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The research is to determine, the styles of conflict resolution, continual-anger and the level of anger-expression of the teachers, employed both in the state and private primary schools, and to develop deductions and suggestions according to the data collected. The 'Organizational Conflict Inventory II' with its 28 Clauses which was developed by Rahim was implemented on 321 Elementary-Secondary school teachers in Istanbul. While proccessing the data obtained from the assesment tool, the multiple comparison tests ANOVA and Tukey have been used. In this study, two results have been analysed: Are there any effects of 'Employment Period' of teachers on 'Conflict Management Styles' and which of the 'Conflict Management Styles' are being used by teachers mostly? In the research results, it was observed that the compliance level of teachers who have been working since 0-10 years is lower than teachers who have been working since 21 years and more. Moreover, among the 'Conflict Management Styles', the 'Fusion Inferior Dimension' was the one that was used mostly. Furthermore, some suggestions have been made for schools, teachers and other authorised people regarding the roles they can have.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :