Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilk dönem türk romanlarinda anne kimliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nde modernleşmeyle birlikte toplumsal hayatta da değişim meydana gelmiştir. Dolayısıyla toplumun en küçük yapı taşı mahiyetindeki aile ve aile bireylerinin görev ve sorumlulukları da değişime uğramıştır. Kadın da aile bireylerinden olarak annelik ve eş olma kimliğiyle modernleşme projesinin baş aktörlerinden olmuştur. Bu makalede ilk dönem romanlarımızda kadının annelik kimliği irdelenerek toplumsal hayattaki değişimler de çözümlenmiştir. Makalede Fatma Aliye, Emine Semiye, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabızâde Nâzım Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil’in romanlarından yararlanılmıştır. Böylece çalışmada Tanzimat döneminden başlayarak 1910’lu dilime kadarki süreçte annelik kimliğinin değişim ve dönüşümü çözümlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Parallel with modernism in Ottoman, changes in social life also took place. Therefore, the roles and responsibilities of family-the smallest building blocks of society- and family members changed. Woman, the member of the family as mother and wife, took the leading role in this modernism project. This article analyzed the social changes by studying the identity of “mother” in early period Turkish novels. Novels of Fatma Aliye, Emine Semiye, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabızâde Nâzım Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil are taken into consideration in this study. Thus, changes and transformations of “mother” identity starting from The Tanzimat Period until 1910s are analyzed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :