Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

iktsat politikasi olarak çevre politikalari ve araç seçimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
858
DOI :
Özet Türkçe :

İktisat biliminin refahı maksimum etmek için ugras veren bir disiplin oldugu göz önüne alındıgında çevre ile iktisat biliminin birbirinden ayrı düsünülemeyecegi açıktır. Çevreyi güvence altına almak, çevresel degerleri sürdürebilmek, insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan zararları ortadan kaldırmak için politikalar belirlenmesi gerekir. Bu politikalarla amaçlara ulasmak için alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin getirdigi maliyetlerin nasıl paylasılacagı, yine bunların belirli bir taktik ve strateji gerektirdigi ve atılan her bir adımın bir alternatif maliyeti oldugu için çevre politikaları aynı zamanda bir iktisat politikasıdır. Politika amaçlarına ulasabilmek için kullanılan nitelikleri ve etkileri farklı pek çok araç vardır. Çevresel sorunların çok farklı nitelikte ve farklı etkide olması, ülkelerin sahip oldugu
farklı gelismislik düzeyi, farklı yapısal sorunlar ve farklı kirletici kaynakların olması yanında bazı ilke ve araçların karar birimleri ve insanların suistimaline açık olabilecegi durumlar göz önüne alındıgında genel anlamda çevre politikaları açısından her bir ilke ve aracın karma bir sekilde kullanılması daha uygun olacaktır.

Özet İngilizce :

Taking into consideration that economics is a discipline which tries to maximize the
wealth, it’s clear that economics and environment are not dealt separately. Policies should be made for protecting the environment, being able to sustain the environmental values, and eliminating the hazardous waste originated from people’s activities of production and consumption. Environmental policies are also an economic policy since it requires to take measures to reach the policy objectives and share of the costs taken by these measures, and those requires a specific strategy and every implementation has a opportunity cost.There are so many
 which have different specialities and impacts. In consideration of environmental problems are very different kinds; countries have different levels of development, different structural problems and absence of different pollutant sources; also some principles and tools may be abused, in terms of environmental policy, generally, it will be more appropriate if princible and tools are used as a mixed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :