Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halk oyunlarının sahnelenmesinde dekor tasarım ve uygulama yöntemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Oyunları Bölümü1
Görüntülenme :
918
DOI :
Özet Türkçe :

Halk kültürü içinde önemli bir yere sahip olan ve gösteri sanatları içinde değerlendirilen Halk Oyunları sahneleme aşamasında kendine özgü güzelliğini ve zenginliğini tam olarak sergileyebilmek için sahne tekniklerinden yararlanmak zorundadır. Bu teknikler içerisinde "Sahne Dekoru", sahne sanatları denen çok yönlü bir olgunun göze ve hislere hitabeden çok önemli bir parçasıdır. Sahne dekoru değişik yer ve değişik boyutlu görüntülerin oluşturduğu oyun alanlarının tasarımıdır. Sahneye konulan oyunun ihtiyaçları doğrultusunda, oyuncuların canlandırdıkları ortamın gereksinmelerini ve yaşadıkları anların atmosferini tasarlama sanatı olarak kabul edilmektedir. Sahne dekoru, resim, yontu, mimarlık, dekorasyon gibi plastik sanatları, teknik ve malzeme olanaklarını da kullanarak üç boyutlu mekânı organize eder. Oyunun vermek istediklerini, oyuncuların ruh durumlarını, kısacası o anki atmosferi seyirciye, görsel öğelerle, stil, form, renk, teknik ve ışık ile ulaştıran dekor, seyirci ile oyun arasındaki ilk etkileşimi, ilk alışverişi sağlayan öğelerden biri olarak kabul edilir. Dekor, bir bütünün içerisinde yer alan, sahne düzenlemesi serbest olmayan, kendini aşmaması gereken, yüksek ölçüde bir kullanma sanatıdır ve diğer teknik öğelerden ayrı düşünülemez. Bu makalede, her tasarımcı için, ana hatları aynı olan bir çalışma yönteminin, halk oyunları alanında uygulanabilirliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu yöntemin aşamaları, bilgilerin toplanmasından değerlendirmeye, değerlendirmeden çözüme ve çözümden uygulamaya kadar incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Folk dances has an important place within folk culture and evaluated in the performing arts, to represent on the scene the beauty all their own and richness have to get their share of the staging techniques in order to put on a applause worthy performance. Scene decors get involved in these techniques are very important links of the complicated phenomenon we know as performing arts. Scenic decor is the multi-dimensional arrangement of dance areas arranged as different places and in various sizes. The stage is arranged in such a manner so as to satisfy the needs of the folk dance staged, meets the requirements of the dancers and the show put-on by them and the atmosphere of the show of the moments they live; as a designer's art. Painting, sculpture, architecture, interior decoration is plastic arts that by using technique and the possibilities of materials take as the main inspiration of the scenic décor. Decors convey to the spectator the mood of the dancers and the atmosphere of the moment with visual elements, style, form, colour, technique and lighting. Decor which is considered the element that forms the first link between the folk dance and the spectator cannot be considered apart. Staging is a performing art that in itself is an applicable art of great importance that has its unique place in the whole. In this paper are presented, for almost each individual designer tried to apply, the main lines of the working method that is the same, in the field of folk dances. The phases of such a study are being studied from the stage of collecting data, of assessing same, the solution of the data assessed, is examined all factors that support our subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :