Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görünmez engeller: serbest ticarete bir engel mi?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
1051
DOI :
Özet Türkçe :

GATT’ın ve bu anlaşmanın kurumsallaşmış ve gelişmiş şekli olan DTÖ’nün getirdiği serbest ticaret yönündeki prensipler, dünya ticaretinde liberalizasyonu kısmen sağlasa da, özellikle gelişmiş ülkelerin dünya ticaretini kısıtlamaya yönelik uygulamaları olduğu görülmektedir. DTÖ’nün uluslararası ticareti serbestleştirmek için benimsediği, gümrük tarifelerinin tamamen kaldırılması yerine, tedricen düşürülmesi prensibini yerine getiren ülkeler, zamanla tarifelerin yerine görünmez engeller olarak adlandırılan çeşitli ticaret kısıtlama araçlarına yönelmişlerdir. Kamu sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi amaçlarla uygulanan bu görünmez engeller, adil ve serbest dünya ticareti için engel teşkil etmektedirler.

Özet İngilizce :

It is seen that, the princibles which GATT’s and the institutionalized and developed type of this agreement which were introduced by WTO for free trade, have carried into effect, even if they had provided partially the liberalization in the word trade , are especially the implementations intended for restricting the countries’ world trade. The countries, which fullfilled the princible, which is adopted by WTO for freeing international trade, of customs tariff must be dropped gradually instead of abolishing completely, had, in time, tended to apply some trade restrictions, called invisible obstacles. These invisible obstacles, being executed to protect public health, consumer and environment, be a barrier for a just and free world trade.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :